SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Ett varmare göteborg

Som ni alla känner till så har hela världen den senaste tiden drabbats och påverkats av Corona-viruset. Det är mängder med frågor som uppstått, restriktioner som förmedlats och framförallt människor som drabbats.

Vi tror att det här är en tid för oss som församling att vara kyrka på ”ett annat sätt” än vanligt. Istället för att ställa in, så ställer vi om. Det utmanar oss alla till kreativitet.

Det viktiga är inte verksamhet utan människor.

Det finns många som befinner sig i riskgrupper när det gäller hälsan, men också många som är ensamma och isolerade.

Vi tror på en församling som kliver fram och är en resurs inte bara i vår egen kyrka utan för hela samhället. Som någon sa: ”Vi kanske inte får ta på varandra, men kan ta hand om varandra.”

 

Du som vill hjälpa till

Det finns framförallt 3 områden vi i nuläge vill fokusera på:
1.Hjälpa till med att handla
2.Utföra ärenden
3.Ha en personlig kontakt/samtal

Kan du tänka dig vara med och göra en skillnad, fyll i formuläret (klicka här) med det/de områdesalternativ som finns så tar vi kontakt med dig och kopplar ihop dig med behovet.

Du som behöver hjälp

Med:
1.Handla
2.Utföra ärenden
3.Vill ha en personlig kontakt/samtal

Fyll i formuläret (klicka här) så tar vi kontakt med dig och kopplar dig med någon som vill hjälpa och stötta dig.

Gud välsigne dig!