SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

DEN STORA GÅVAN - gör skillnad redan nu

Medan vi alla är som mest upptagna av att hitta dom rätta gåvorna att lägga under granen, kommer advent med berättelsen om den största gåvan av alla. Guds gåva. Hela julevangeliet presenteras i en mening i Johannes 3:16: Ty så älskade Gud världen att han gav…

Gåvor är utryck för kärlek och omtanke, men utmanar även tacksamheten och mottagligheten hos oss människor. Behöver vi verkligen ta emot eller behöver vi ge?

Serien tar utgångspunkt i olika personer i julevangeliet och hur dom reagerar när Gud tar en människas gestalt och placerar sig in i deras historia. Människorna vi möter i julevangeliet är inte helt olika oss. Därför är deras historia också vår. 

Under devisen Den stora gåvan vill vi ännu en gång utmana till en insamling för vår nya kyrka ”Frihamnskyrkan”, samtidigt som vi strävar efter att nå vårt insamlingsmål för församlingens löpande kostnader för året. Målet är att samla in 2.5 miljoner kronor vilket skulle ta oss ännu en bit mot vårt totala mål på minst 20 miljoner kronor.

Vi drömmer om framtiden men gör redan här och nu skillnad genom församlingens stora och levande verksamhet. Hela vår stad behöver den gåva vi fått genom tron på Jesus. Var med och ge den vidare!
Din gåva gör skillnad redan här och nu. Varje krona räknas..

SWISHNUMMER TILL FRIHAMNSGÅVAN: 123 564 0073

28 nov kl 11
1:a advent - Ge eller få?
Ps 24:1-10
Mats Särnholm predikar, Smyrnas kör och orkester tillsammans med solisterna Victor Ternvall och Ellen Carlsson. Smyrna GULD.

Ge eller få – det är den stora frågan. Övervägande många har mer glädje i att ge än att få i adventstider. Intressant – det ger oss likhet med Gud.
Psalm 24 är en av de vackraste bibeltexter vi har som annonserar Guds ankomst till jorden; Portar öppna er vida. Låt ärans Konung draga in.

 
5 dec kl 11 och 19
2:a advent - För bra för att vara sant?

Luk 1:5-25, 57-80
Anne-Jorid Ahgnell predikar, Vokalister under ledning av Lars Ekberg, Dopförrättning. Smyrna GULD.

Detta är en rörande berättelse om en av julevangeliets bakgrundsfigurer. En uppriktigt troende människa tvivlar. Prästen Sakarja strävar med att förstå Guds gåva. Historien mynnar ut i en av julevangeliets stora lovsånger om Guds välsignelser.

 
12 dec kl 11 och 19
3:e advent – Hur ska det ske?
Luk 1:26-35
Mats Särnholm predikar, Smyrna Brass och Olivia Gunnargård med team, Nattvard.

I centrum av julevangeliet finns den historiske personen Jesus. Hans liv och identitet väcker debatt. Föddes han av en jungfru eller är det en efterhandskonstruktion? Här har vi julevangeliets brännpunkt. 

Marias omfamnade det ofattbara, För Gud är ingenting omöjligt. Hennes villighet och lydnad gör henne till en av våra stora troshjältar. Kan vi leva med tanken att vi har en stor Gud där ingenting är omöjligt även om vi inte ser det vi förväntar och önskar?

 
19 dec kl 11 och 17
4:e advent – Till dig – Från Gud
Luk 2:1-20
Tomas Sjödin predikar, Smyrnas kör och orkester.

Kom i julstämning och sjung de klassiska julsångerna, tillsammans med kör och orkester.
Med bara dagar kvar till jul, läser vi julevangeliet med alla dess djup och betoningar.

 
26 dec kl 11 – Missar du gåvan?
Matt 2:1-4
Christofer Öhrvall predikar, Olivia Gunnargård m fl sjunger med och för oss.

Julevangeliet berättas nästan som en saga med änglar och herdar. Sånger och stjärnor...

Sagan innehåller även varningar. Det var många människor som missade innebörden i Guds gåva den första julen. Herodes var en av dem. Han befann sig med fötterna mitt i historien, med förstahandsinformation om den allra största gåvan. Ändå missade han poängen, kände sig hotad. 

 
2 jan kl 11 – Vad önskar du?
Rom 12:1-2
Mats Särnholm predikar.
”Gott nytt år” säger vi till varandra men vad är det som gör det nya året till ett gott år? I dagarna görs årsredovisningar och bokslut. Blir det överskott eller underskott? Vad kan vi lägga bakom oss av förlust och vad vill vi ta med oss vidare?

Guds tankar är alltid högre än våra och sista ordet är inte sagt om dig. Jesus skriver ett nytt kapitel i ditt liv. Du får en helt ny början!