SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Den som väntar på något gott… 

Advents och jultiden är laddad av förväntan. En förväntan så stor att den är svår att sätta ord på. Gemenskap, gåvor och god mat är i centrum men det handlar om mer. Det annars så sekulära svenska folket vallfärdar också till kyrkorna för att sjunga mäktiga psalmer och lyssna på mäktiga bibeltexter.   

Vad är det dessa sånger och texter handlar om. Vad är de för förväntningar de väcker på djupet inom oss. Vi vill i Smyrnakyrkan i sex gudstjänster gräva djupt och gräva fram framtidslöften som svarar mot vår verkliga längtan och djupaste förväntan.

Söndag 24 november - Smyrna 11
"Rättvisans ankomst"

Niclas Lindgren predikar
Sång och musik: Sarah  Lundbäck Bell
Dop
Smyrna Guld för alla barn

Söndag 1 december - Smyrna 11
Första Advent
"Nådens ankomst"

Urban Ringbäck predikar
Sång och musik: Kören INTRO och Smyrna Symfoniorkester
Solister: Pernilla Emme och Victor Ternvall
Smyrna Guld för alla barn

Söndag 8 december - Smyrna 11
Andra Advent
"Rikets ankomst"

Tomas Sjödin predikar
Sång och musik: Urban & Carina Ringbäck
Barnvälsignelse
Smyrna Guld för alla barn

Söndag 15 december - Smyrna 11
Tredje Advent
"Hoppets ankomst"

Johannes Magnusson predikar
Smyrna Brass
Nattvard

Söndag 22 december - Smyrna 11
Fjärde Advent
"Frälsarens ankomst"

Anne-Jorid Ahgnell predikar

Söndag 29 december - Smyrna 11
"Konungens återkomst"

Johannes Magnusson predikar