SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Anmälan gudstjänst 13 juni & 20 JUNI

 
Äntligen har vi möjlighet att öppna kyrkan för gudstjänster igen!
Denna gång har vi möjlighet att erbjuda 50 sittplatser och man behöver anmäla sig till gudstjänst.

13 juni och 20 juni kommer vi att erbjuda två kvällsgudstjänster (Smyrna 19) som man behöver anmäla sig till.

Vi är väl medvetna om att det fortfarande pågår en pandemi i världen och vi gör allt vi kan för att hålla alla restriktioner och rekommendationer.
Kyrkan är uppmärkt så att avstånden följs och vi ansvarar för att det ska vara säkert att fira gudstjänst tillsammans, detta gäller både när man kommer och när man lämnar våra lokaler.
 


Om du får förhinder så vill vi att du skickar ett mail till kontakt@smyrna.se med din avanmälan så har vi möjlighet att erbjuda din plats till någon annan.

Det går också att anmäla sig genom att ringa vår växel, 031-799 27 00 som är öppen måndag-onsdag kl 10-12.

I Smyrna har vi många olika register kopplat till våra grupper och verksamheter. Det är adressregister för att kunna informera om aktiviteter och verksamhet. Dessa uppgifter hanteras försiktigt och kommer aldrig att säljas vidare till tredje part för t.ex. reklamutskick eller liknande. För fullständig information gällande vår hantering av personuppgifter; läs mer här.

Jag har tagit del av och godkänner lagring av personuppgifter