SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Smyrna 19 UNPLUGGED är en avskalad och nära gudstjänst.
En kväll där undervisningen och nattvarden står i fokus.
Tid för tillbedjan, lovsång och bön.
Dessutom är det "köksbordsfika" efter gudstjänsten.

Du som stillade havets brus, vågornas brus och folkens larm!
Psalm 65:8