SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Smyrna 19 är en kvällsgudstjänst med undervisning, mycket tid för lovsång och mötet med Jesus.
Efter gudstjänsten är det gemenskap och fika på vårt kyrktorg.

Prisa vår Gud, alla folk, låt lovsången ljuda!
Psalm 66:8