SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

.

Smyrna 11 FEST
Vår gudstjänst med extra guldkant och fokus på familjer!
Röda mattan är utrullad då du välkomnas på morgonen.
För barnen är det Storsamling i Äventyret, för barn i åldrarna 0-13 år.
Extra gott fika i vårt kafé efter gudstjänsten, då finns det också aktiviteter för barnen.