SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Smyrna 11 är vår gudstjänst som firas kl 11 på söndagar.

Smyrna 11 är en gudstjänst för alla åldrar med predikan, sång och musik
För de barn som är i åldrarna 0-13 år är det Smyrna Guld.
Kafé Smyrna är öppet i samband med gudstjänsterna.