SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Sjöviksbönen

Måndagar 19:00
På måndagar är det en ekumenisk bönesamling på Östad Byväg 2 i Sjövik under Lars-Åke Erikssons ledning. Vi studerar Guds ord, ber och lovsjunger tillsammans.

Torsdagsbönen

Torsdagar 18:30
På torsdagar har vi bön och bibellösning. Vi ber för böneämnen, samhälle och församling. Alla hälsas välkomna att vara med i bönen och gemenskapen!
Kontaktperson Daniel Ånskog 0709-491535

Gråbobönen

Lördagar 10:00
Församlingshemmet Gråbo, Lundbyvägen 12
Församlingarna i Gråbo inbjuder Dig till
– att vara med i bön för vårt samhälle
– att få personlig förbön.
Det finns möjlighet att få personlig förbön för enskilda behov och att mejla in böneönskemål på bon@grabo.org. Kan Du inte komma till bönen är Du välkommen att delta i bönen där du befinner dig.
Varmt välkommen!
Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan i Gråbo