SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Tack för din anmälan

Avgiften betalas in på Smyrnas plusgiro: 4 40 80 - 0 eller via swish: 123 588 16 44
Ange lägerdeltagarens namn och märk betalningen med Camp Smyrna.
 
Sista betalningsdag 15 juli.