SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Anmälan camp smyrna


Kön


 

Fyll i vårdnadshavare/målsmans/ansvarig vuxen/närmast anhörig information:


KönSamma adress som barnet 

Ytterligare vuxen?
 

Övrig information:

Allergi/Kost?Medicin?Något speciellt vi behöver veta?OBS! Ovanstående information raderas efter aktuell aktivitet!

 

På Smyrnas hemsida www.smyrna.se, Facebookkonto och Instagramkonto vill vi presentera verksamheten genom att publicera bilder och reportage från olika aktiviteter. 

I Smyrna har vi många olika register kopplat till våra grupper och verksamheter. Det är adressregister för att kunna informera om aktiviteter och verksamhet. Dessa uppgifter hanteras försiktigt och kommer aldrig att säljas vidare till tredje part för t.ex. reklamutskick eller liknande. För fullständig information gällande vår hantering av personuppgifter; läs mer här.
 

Jag har tagit del av och godkänner lagring av personuppgifter