SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Tack för din anmälan

Avgiften betalas in på Smyrnas plusgiro: 4 40 80 - 0
Märk betalningen med: ditt namn + Hemsedal 111.
 
OBS! Betalning senast 27/1 2018.

Efter sista anmälningsdag (27/1) fram till 31/1 måste du vid avanmälan betala 600 kr.
Vid senare avanmälan är du betalningsskyldig för hela resan exkl. liftkort.
Undantag: vid sjukdom med läkarintyg eller om du hittar en ersättare som tar din plats (kontakta ledarna).