SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Smyrna Second Hand

Uppdraget och de globala utmaningarna

- Vad är mission idag?

 
Varje träff kommer att innehålla en presentation av ett tema ur boken ”Vad är mission? En teologisk undersökning” av Andrew Kirk. Därefter kommer vi att ägna oss åt samtal kring några spännande frågeställningar och du får möjlighet att dela dina tankar med andra.
Exempel på frågor som kommer att tas upp är:

Vad är mission för oss idag?
Hur blir evangeliet relevant i andra kulturer?
Charity eller mänsklig rättighet att ha mat för dagen?
Hur kan kristna bli konfliktlösare på platser där det pågår krig?
Mötet med religionerna

Vi som håller i träffarna är:
Helene Kammensjö: en språknörd med en Fil Dr i arabiska språket, medlem i Smyrna sedan 80-talet och har varit utsänd av Smyrna när hon tillsammans med sin man arbetat i Rwanda och Sudan. Arbetar för närvarande som lektor på Göteborgs universitet.
Andreas Malmberg: är intresserad av globala utvecklingsfrågor och har läst en Master i Globala studier, gjort praktik på UNICEF i New York och varit PMU-praktikant i Tanzania. Är församlingsledare i Smyrna och jobbar för närvarande med ekonomi och internationellt bistånd på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Vi kommer också att bjuda in ett par gäster som bidrar med sina erfarenheter.

Vi ses varannan torsdag kl 18-19.30.
Datumen är följande: 15/9, 29/9, 13/10, 27/10 och 10/11.

Du kan anmäla dig till tematräffarna till helene@kammensjo.se eller andreas.malmberg@icloud.com.
Det kostar inget att delta.

Välkomna!
Helene och Andreas