Smyrna

En kristen oas för Göteborg och världen

Syrien

Arabrepubliken Syrien är ungefär en tredjedel så stort som Sverige, med en befolkning som är mer än dubbelt så stor som Sveriges; 2010 uppgick den till ungefär 22,5 miljoner. Alltsedan frigörelsen från Frankrike år 1946 har landet haft sekulärt styre, men Islam är den dominerande religionen. Ungefär 70% av befolkningen är sunnimuslimer, medan 13% av befolkningen tillhör en shiitisk riktning, särskilt alawiter, tolv-shiitisk islam, samt ismaeliter. Alawiterna dominerar i den syriska regimen; familjen Assad tillhör till exempel dessa. De kristna utgör ungefär 10% av befolkningen. Här är de grekisk-ortodoxa den största gruppen, följda av syrisk-ortodoxa, grekiska katoliker och andra katolska riktningar, assyriska österländska kyrkan, armeniska katolska kyrkan, samt olika protestantiska riktningar. Protestanterna utgjorde omkring år 2010 ungefär 0,14% av befolkningen, motsvarande 31 000 personer, vilka var uppdelade på 17 samfund. Det är ett förhållandevis litet, men dock växande antal. Evangeliska kyrkor finns i de flesta städer, men är mer sällsynta i mindre samhällen. Fram till år 2010 tog Syrien emot ungefär 1,8 miljoner flyktingar från Irak, många av dem var kristna. De är inte medräknade i befolkningssiffrorna ovan. 

Omkring år 2010 låg Syrien på 107:e plats av 182 i Human Development Index, som är ett på välfärden i ett land, bland annat inkomst per person och medellivslängd ingår i måttet. Inkomsten per person och år var 2800 USD, vilket var 6% av USA:s inkomst per person. Jordbruk, turism och olja utgjorde de viktigaste sektorerna i den syriska ekonomin.

Diktaturens Syrien

1963 blev det socialistiska Baathpartiet genom en militärkupp det enda accepterade partiet i Syrien. En ny regering fördjupade kontakterna med Sovjetunionen 1966. 1970 skedde ytterligare en kupp då Hafez al-Assad grep makten. Landet utvecklades alltmer i auktoritär riktning där all makt skulle komma att centreras runt presidenten Hafez al-Assad. Under 30 år hade han makten i ett säkert grepp med hjälp av säkerhetstjänsten och militären. Han efterträddes vid sin död år 2000 av sonen Bashar al-Assad. 

Den syriska revolutionen

Den arabiska våren kom till Syrien år 2011. Uppmuntrade av demonstrationerna i Tunisien och Egypten som ledde till att presidenterna avsattes i båda länderna, vädrade man morgonluft och hade förväntningar om en liknande utveckling i Syrien. Men de fredliga demonstrationerna bemöttes med allt grövre former av våld. Regeringen begick systematiska övergrepp och använde dödligt våld mot civila, enligt en rapport från Human Righs Watch i november 2011. Övergreppen ledde till att demonstrationerna alltmer övergick i väpnat motstånd. Delar av armén deserterade, särskilt de som tillhörde sunniislam. Den ”Fria syriska armén” bildades, som kunde erövra det ena området efter det andra till en början. I och med att Ryssland och Iran intervenerade 30 september 2015 började utvecklingen vändas till regimens fördel. Vid den tiden hade ett flertal grupper, särskilt islamistiska sådana, etablerat sig på olika håll i landet, med soldater från många olika delar av den islamska världen i sina led.Kriget i Syrien har drabbat civilbefolkningen hårt. Nio miljoner syrier är flyktingar. Av dessa är sex miljoner internflyktingar, flyktingar i sitt eget land, medan tre miljoner har flytt till främst, Turkiet, Jordanien, Libanon och Irak.

 

Smyrnaförsamlingens hjälparbete

Omkring 2013 började Smyrnaförsamlingen i Göteborg samarbete med en evangelisk församling i Aleppo, för att hjälpa nödlidande i landet. Församlingen ordnade jul- och påskfester och även sommarläger för barn och ungdomar. I samband med dessa delades matpaket och kläder ut till barnen och deras familjer. Under kriget har till exempel kött varit en lyxvara för många familjer. Ibland har man också delat ut matpaket direkt till hemmen. Och man hjälper barn med olika bakgrund, inte bara kristna.

När kriget och bombangreppen i Aleppo intensifierades flyttade den pastorsfamilj som var Smyrnaförsamlingens huvudsakliga kontaktpunkt i den evangeliska församlingen i Aleppo till en annan ort i västra Syrien. I ett mindre samhälle ungefär i skärningspunkten mellan de tre större städerna Hama, Homs och Tartus byggde man upp ett nytt hjälparbete. Internflyktingar från hela Syrien har kommit till hela området och behoven är stora. 

Smyrnaförsamlingen har i huvudsak sänt medel till matpaket och kläder, medan församlingen i Syrien har bestridit utgifterna för lokaler och transporter, då barn i omkringliggande byar hämtats till arrangemangen. Smyrnaförsamlingens medel har genererats från överskott från verksamheten i Smyrna Second Hand på Ringön i Göteborg. påsk- och julfesterna har i allmänhet ägt rum i större salar på hotell, som också haft fritids- och lekanläggningar för barn. Kostnaderna för hyra kan naturligtvis inte jämföras med motsvarande kostnader på hotell i Sverige. Men kanske någon ändå undrar om det inte vore bättre att satsa alla ekonomiska medel på matpaket och kläder med tanke på de stora behoven. Men många av barnen lider lika mycket själsligt som fysiskt. En del har förlorat nära anhöriga och kriget i sig har gjort att många tappat allt hopp och all tillförsikt inför framtiden. Församlingen i Syrien har varit medveten om detta och därför vinnlagt sig om skapa tillfällen av fest och glädje för barnen, och ge dem vägledning och undervisning som hjälper dem att få nytt mod att gå vidare, med förväntningar om ett framtida Syrien fritt från krig och stora orättvisor.