SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Smyrna Second Hand

 

Syfte: Att genom Second Hand-försäljning få in medel till behövande, erbjuda meningsfull sysselsättning, bidra till en bättre miljö och vara en mötesplats som visar på Jesus.

Smyrna Second Hand har funnits på Hisingen i snart 30 år. Butiken ligger idag på Ringögatan 3.

I butiken säljs möbler, kläder, porslin, textil, husgeråd, böcker, mattor, belysning,  tavlor, leksaker, sport och fritidsprodukter samt teknik. Det finns också ett kafé som är öppet under försäljningen på lördagar.

För närvarande finns tre fastanställda medarbetare med en arbetstid på 100 %, 100 %  respektive 60 %. Men vår butik skulle inte fungera utan alla de volontärer som väljer att lägga en del av sin fritid åt att hjälpa till på Second Hand. De arbetar oavlönat för att de vill göra en insats för en bättre värld. På så sätt håller vi nere kostnader för personal och kan få ett större överskott.

Smyrna Second Hand är en bidragande partner i Smyrnas missionsarbete. Överskottet från försäljningen har möjliggjort större ekonomiskt bistånd till olika internationella och nationella projekt. Överskottet har också bidragit med hjälp vid katastrofinsatser runt om i världen samt ökat möjligheterna till hjälp i det sociala arbetet i vår stad. Beslut om hur överskottet från försäljningen ska användas i Smyrnas missionsarbete tas av Missionsrådet och församlingsstyrelsen enligt fördelningen lokala insatser (30%) och internationella insatser (70%). Försäljningen under 2020 gav ett överskott till missionsarbetet på ca 1,3 miljoner (= ca 35 %).

 
I vårt arbete tar vi också emot personer som av olika skäl hamnat utanför den ordinarie arbetsmarknaden, med förhoppning om att erbjuda en trygg plats med meningsfull sysselsättning, som kan vara ett steg på vägen tillbaka mot arbete. 

 

 
Vi samarbetar med biståndsorganisationen PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete).

 

Instagram
Facebook