SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Bergs i D.R.KONGO

NYHETSBREV Februari 2021

Varför ett nyhetsbrev från Marie och Urban?

·Vi befinner oss i Bukavu i östra Kongo. En ny fas i våra liv har just börjat med successiv nedtrappning av våra arbetsliv i Sverige, vilket skapar utrymme för ökat engagemang och närvaro i Kongo. Vi är tacksamma för att Smyrna står bakom oss!

·Afrika och speciellt Kongo har legat på våra hjärtan sedan vi var mycket unga. I grunden handlar det om en längtan och en kallelse att tjäna Gud och få betyda något för dem som har det sämre än vi. 

·Det ledde oss att åka ut till D.R Kongo - dåvarande Zaïre – som Smyrnas missionärer för snart 40 år sedan. De första tio åren tillbringade vi tre arbetsperioder i Lemera i Östra Kongo där vi arbetade på ett missionssjukhus som drivs av den kongolesiska systerkyrkan CEPAC med stöd av svensk pingstmission. Urban arbetade som läkare och Marie som barnmorska. 

·Sedan dess har vi fortsatt vårt missionsengagemang i Kongo med fokus på hälso- och sjukvård. 


Från Transistorgatan till Panzikullen

Nu har vi varit fyra veckor i Kongo. Vi bor på Panzikullen ett stenkast ifrån Universitetet UEA och drygt 2 km från Panzisjukhuset. Platsen är idyllisk med blomstrande natur och fantastiskt fågelliv som ger inspiration och energi. Vi har försökt berika trädgården med grönsaker från Sverige. Hittills har bara rädisorna tagit sig.

Andra former av energi är en stor bristvara. Elektrisk ström, solenergi och internetuppkoppling är mycket begränsad speciellt då en transformator har gått sönder hos stadens elleverantör och vi bor en del av staden som får färre timmar av el än de delar där fler betalande personer bor. Vi har anammat samma mönster som våra kongolesiska arbetskamrater och kompisar. Så snart energin i någon form återvänder rusar vi runt och sätter telefoner och uppladdningsbara lampor i alla tillgängliga kontakter. En stor utmaning är att hålla nere temperaturen i kyl/frys. Universitetet jobbar på lösningar. I veckan har vi fått ett nytt modem så internet blir mer stabilt, och en solpanel har installerats på vårt hus som ger oss ljus och möjlighet att ladda upp våra apparater. 

 

Vårt uppdrag är främst kopplat till universitetet UEA och Panzisjukhuset

Universitetet är för tillfället stängt för undervisning p g a Covid-19. Men på sjukhuset finns både läkarstudenter och blivande läkarspecialister och Urban har fått som särskilt uppdrag att handleda dessa. Marie har fått ett utmanade uppdrag att leda vetenskapliga seminarier och doktorandskola. Marie fokuserar dessutom förlossningsvårdens kvalitet, bland annat med hjälp av de insamlade medlen från insamlingsgalan med Denis Mukwege i Smyrna i oktober 2019. Fler detaljer om detta finns att läsa i ett särskilt nyhetsbrev. Häromdagen beslutade universitetets styrelse att vi ska bli professorer vid fakulteten för medicin och hälsa. Fysiskt är vår arbetsplats främst förlagd till Panzisjukhuset där vi har fått ett eget arbetsrum där vi kan sitta och jobba, ta emot besök och samtidigt snabbt kunna ta oss till sjukhusets olika enheter. 


 

 

Ni som var med på Mukwegegalan kanske minns att Smyrnas egen Ingemar Tessin hade skapat ett orkesterstycke baserat på Denis Mukweges favoritpsalm i Psaltaren, Psalm 121. Nu har partituret överlämnats. 


Ett oväntat möte

 

Igår inträffade ett oväntat möte. Jag (Urban) hade just opererat en patient, som hade ett underbensbrott efter att ha blivit påkörd av en bil. Vi kände familjen, eftersom hans far i många år var pastor i en av de äldsta pingstförsamlingarna i östra Kongo. När jag befinner mig utanför operationsavdelningen kommer en man och presenterar sig som Dr Lobo, och vill tacka, för det var hans bror jag just hade opererat. Dr Lobo påminner mig om att jag skrev ett rekommendationsbrev till PMU för mer än 30 år sedan, vilket ledde till att han fick stipendium för att utbilda sig till läkare. 

- Det är tack vare dig som jag blev läkare, säger han och berättar att han har arbetat i flera afrikanska länder för en luthersk organisation. Det blev ett kärt återseende efter många år.


Middag av tacksamhet

En annan händelse värd att uppmärksamma är att vi förra söndagen blev bjudna till Kuye Ndondo, som längre tillbaka varit med i vår systerkyrka CEPAC:s ledningsgrupp. Han har även varit ordförande och biskop inom den protestantiska enhetskyrkan ECC. Kuye hade inbjudit missionärer som idag finns i Bukavu för att uppmuntra och hedra dem. Vi åt en god middag och hade ett gott samtal. 

 

-Jag är själv en frukt av att missionärer kom med evangeliet, sa Kuye. Tack för att ni är villiga att lämna ert land och komma till Kongo!


Reflektionsgrupp med barnmorskelärare

Jag (Marie) handleder lärare som arbetar på stadens barnmorskeutbildning som drivs på högskolenivå. Handledningen sker genom reflektioner i grupp som syftar till att stödja förmåga att reflektera, samt deras identitet och arbete som barnmorskelärare. Deltagarna tar med sig ”situationer” som bearbetas enligt en speciell metodik. Vid gårdagens träff var det mycket mörka tankar och upplevelser. Tror det är svårt att förstå från svenskt perspektiv vilka svårigheter som finns. Utan att gå in på detaljer, vilket jag inte får enligt metoden, kan jag ändå berätta att det finns mycket sorg och misströstan med anledning av landets styre, och i vardagsmiljön finns svårigheter och otrygghet p g a banditer som stjäl och dödar. Men det är också frustration och hunger för att de inte fått lön på ett par månader eftersom skolorna hålls stängda. Skälet till detta uppges vara  Covid-19 men det uppfattas som ett svepskäl då förekomsten är låg, och andra folksamlingar tillåts. Gatorna och kyrkorna är fyllda med folk utan restriktioner. 

Covidsituationen i Kongo

 

Kongo har haft en andra våg av Covid-19 med en ökning av antalet nya fall från november och framåt. Det varierar kraftigt mellan olika delar av landet. Men pandemin ligger på en mycket lägre nivå jämfört med Europa. På bilden ser vi Panzisjukhusets laboratoriechef Balthazar, som analyserar alla Covid-tester. I huvudsak används s k PCR-tester, som anses mycket pålitliga. Varje dag testas 3-6 patienter positiva, men väldigt få är svårt sjuka. Det finns en del restriktioner i samhället som utegångsförbud mellan 21 och 05 men marknader och kyrkor är öppna och folkvimlet är stort. Munskydd anbefalles i offentliga miljöer, men efterlevnaden är dålig och sättet att använda munskydd gränsar till en sanitär olägenhet. Både primärskolor, sekundärskolor och universitet har varit stängda i flera månader, vilket de flesta tycker är helt ologiskt, eftersom inget annat är nedstängt. I hälften av landets provinser har skolor öppnats igen, men inte i Syd-Kivu. Förhoppningar fanns att de skulle öppnas i nästa vecka, eftersom coronaläget är relativt stabilt, men beslutet har skjutits upp.

Vi har valt att gå till universitetets engelska gudstjänst på söndagarna där 40-50 personer samlas i en stor aula. Men hittills har vi tackat nej till att besöka andra församlingar, där vi vet att distansering inte respekteras. Däremot deltar vi i de dagliga morgonmötena på Panzisjukhuset, och en gång har jag (Urban) predikat där.

Glada att få vara en del av Smyrna

Vi är oerhört tacksamma för stöd och uppmuntran, och det har känts som en förmån att koppla upp sig och vara med på Zoom-bönemöten i Smyrna och följa en del andra gudstjänster. Internetuppkopplingen har varit instabil, men för ett par dagar sedan ordnades en kraftigare uppkoppling i huset där vi bor, och det är vi väldigt glada för. Tack för fortsatt förbön och ser fram emot att även fortsättningsvis få vara en del av det som Smyrna vill vara, nämligen en oas för Göteborg och världen!

Marie och Urban Berg