SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Lyckad träning av söndagsskollärare i Mugu Nepal

Smyrna, som bett för folket i Mugu i över 20 år, försökte förra året att skicka några medlemmar i de få församlingar, som finns i Mugu, på ett träningsseminarium för söndagsskollärare som genomfördes i centrala Nepal. Endast en person lyckades komma dit. Så vi föreslog att träningen skulle genomföras upp i Mugu istället. 

Och nu har vi fått rapport om att träningen genomfördes i början av maj på plats i Mugu! Av de 12 församlingsgrupper, som vi känner till i området, sände 10 församlingar representanter och det var totalt 26 studenter inkl pastorer o ledare! TACK GODE GUD!

Träningen genomfördes av vår lokala samarbetspartner NCCEF, som startats av en fd elev vid Dehra Doon Bibleschool i Indien! Normalt använder man 10 dagar, men deltagarna kunde inte vara hemifrån så länge, så man koncentrerade utbildningen till 7 dagar och jobbade fram till kl 22:00 på kvällarna! Alla var jätteintresserade!

Många av deltagarna fick gå i 1-3 dagar för att komma till platsen där utbildingen genomfördes, vilket delvis förklarar varför man kortade ner tiden på plats!

Alla bidrog med en liten registreringsavgift, men i stort var det Smyrna som bekostade flygresor för de två lärarna, utbildningsmaterialet, maten och kockarna.

En mycket rimlig investeringi barnens framtid i Mugu!

På ”examensdagen” vittnade en av deltagare, Lila Gurung, om att för 10 år sedan tog hennes bror, som var 12 år, med henne till en söndagsskola. Lila var då 10 år och fick där lära känna Herren. Genom dessa två unga syskon fick deras mor och far och hela familjen (12 av dem) lära känna sanningen och började följa Herren. PTL!
Hon berättade att den här utbildningen påminde henne om hur viktigt det är att dela ”de goda nyheterna” med små. Hon lovade att hon nu skulle börja undervisa de små!. Hennes vittnesbörd blev en stor uppmuntran till alla de andra.

TACKA och BE FÖR ATT EVANGELIET NU NÅR FRAM TILL BARNEN I MUGU!

Landskapet i Mugu

Mycket kunskap och tips förmedlas

Träning av söndagsskolledare i Mugu