SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

SMYRNA LÄRJUNGE - en kurs för gamla och nya medlemmar

Fem tillfällen för dig som vill förstå och göra det Jesus menar när han säger ”Följ mig!”

- Innebörden av Jesu ord "Följ mig!"
- Goda vanor i livet
- Hur kan vi upptäcka, utveckla och använda de gåvor Gud ger oss?
- Hur ser lärjungarnas gemenskap ut - det vi kallar församling?
- Utsänd av Kristus

Kursstart våren 2019, återkommer om datum.

*) Du får mest ut av kursen om du deltar vid alla tillfällen. Men det går att delta vid ett senare tillfälle om du skulle få förhinder någon kväll.

Smyrna Lärjunge är främst till för dig som är medlem i Smyrna. Vårens kurs hålls på svenska.
Kursen är gratis. Du betalar det du kan för fika. 

Frågor? Skicka mail till smyrna.larjunge@gmail.com