SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

SMYRNA LÄRJUNGE - en kurs för gamla och nya medlemmar

Syftet med Smyrna Lärjunge är att du och jag tar ett steg vidare i vårt lärjungaskap, oavsett hur långt vi har kommit. Därför är kursen både för dig som är medlem i Smyrna sedan länge och har vandrat med Herren i många år och för dig som är nybliven medlem och kanske relativt ny i tron. Och alla däremellan! Vi har alla något att lära av varandra.

 
5 träffar med olika ämnen
Introduktion till ämnet sker genom föreläsningar. Dessa varvas med fika och samtal i smågrupper. Där får vi tillfälle att fundera tillsammans över vad detta betyder för oss idag och hur det påverkar våra liv. Genom att dela vår tro med varandra växer vi som lärjungar och bygger dessutom vår gemenskap. Vi har sett att Gud verkar genom dessa samtal så att kärleken växer mellan oss som syskon i Guds församling. Vi har också tid till bön och förbön.

 
Ämnen
1 Vad betyder det att följa Jesus?
•Vem är Jesus?
•Vad är vårt uppdrag?
•Hur kan jag fortsätta växa som lärjunge? 

2 Hur kan vi upptäcka, utveckla och använda de gåvor Gud ger oss?
•Mina nådegåvor
•Min personliga stil
•Den som hittar sin plats tar ingen annans

3 Hur ser lärjungarnas gemenskap ut - det vi kallar församling?
•Vi är en familj
•Vikten av gemenskap
•En nådefull gemenskap som bär. Att kommunicera, hantera konflikter och stötta varandra när livet är svårt.

4 Goda vanor i livet, från Bergspredikan
•Vad jag hör och vad jag gör!
•Jag och mina relationer!
•Jag och mina pengar!

5 Utsända av Kristus
•Att tala om evangeliet
•Att göra evangeliet
•Kraften i min personliga berättelse

 
Nästa kursstart våren 2019, tisdagskvällar: 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4*
*) Kan du inte alla kvällar?
Anmäl dig ändå, och ta igen de missade kvällarna vid ett senare tillfälle!
Vårens kurs hålls på svenska. Kursen är gratis. Du betalar det du kan för fika
 

Här kan du anmäla dig

Frågor? Skicka mail till smyrna.larjunge@gmail.com