SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

SMYRNA LÄRJUNGE - en kurs för gamla och nya medlemmar

Syftet med Smyrna Lärjunge är att du och jag tar ett steg vidare i vårt lärjungaskap, oavsett hur långt vi har kommit. Därför är kursen både för dig som är medlem i Smyrna sedan länge och har vandrat med Herren i många år och för dig som är nybliven medlem och kanske relativt ny i tron. Och alla däremellan! Vi har alla något att lära av varandra.

5 träffar med olika ämnen

Introduktion till ämnet sker genom föreläsningar. Dessa varvas med fika och samtal i smågrupper. Där får vi tillfälle att fundera tillsammans över vad detta betyder för oss idag och hur det påverkar våra liv. Genom att dela vår tro med varandra växer vi som lärjungar och bygger dessutom vår gemenskap. Vi har sett att Gud verkar genom dessa samtal så att kärleken växer mellan oss som syskon i Guds församling. Vi har också tid till bön och förbön.

Ämnen

Vi återkommer med datum för nästa kursstart.

Kursen hålls på svenska. Kursen är gratis. Du betalar det du kan för fika. 

Frågor? Skicka mail till smyrna.larjunge@gmail.com