SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

MAT, DRYCK OCH MENINGEN MED LIVET
ALPHA - en introduktionskurs i kristen tro
Kursstart: Våren 2020, tio onsdagskvällar 18.30-20.45

Alpha ger en möjlighet att utforska meningen med livet. Denna introduktionskurs riktar sig till dig som är nyfiken på kristen tro. Den vänder sig också till dig som nyligen blivit kristen och vill veta mer om vad det innebär att leva med en tro. Samma kurs arrangeras av kristna kyrkor världen över.

Kursen hålls under avspända former. Man umgås, lyssnar och samtalar om livets stora frågor. Det finns utrymme för alla frågor och åsikter.

Några av de ämnen kursen tar upp
- Den kristna tron - tråkig, osann, irrelevant?
- Vem är Jesus?
- Hur läser man Bibeln?
- Vem är den helige Ande?
- Vad skall vi ha kyrkan till?

Hur är kursen upplagd?
Man möts i Smyrnakyrkan en kväll i veckan under några veckor.
Kurskvällarna inleds kl 18.30 med en enkel måltid, följt av ett föredrag som behandlar kvällens tema. Därefter fika och samtal i grupper. Många upplever gruppsamtalet som det mest värdefulla inslaget i kursen.
Varje kurstillfälle avslutas kl 20.45.

Information och anmälan: alpha@smyrna.se
031-799 27 00