SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Tack för din anmälan

Avgiften på 700 kr betalas in på Smyrnas plusgiro: 4 40 80 - 0
Ange barnets namn och märk betalningen med Knatteläger.
 
OBS! Betalning senast 30/6 2019