SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Tack för din anmälan

Avgiften betalas in på Smyrnas plusgiro: 4 40 80 - 0, eller via Swish: 123 588 1644
Märk betalningen med Familjeläger och ange namn.

OBS! Betalning senast 20/1 2023
Vid återbud senare än 20 januari tar vi ut en kostnad om 1 000 kr per person om det inte kan uppvisas läkarintyg.

Tillbaka till Lägerinfo