SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Tack för din anmälan

Avgiften betalas in på Smyrnas plusgiro: 4 40 80 - 0
Ange namn och märk betalningen med Familjeläger.
 
OBS! Betalning senast 13/1 2019
Vid återbud senare än 13 januari tar vi ut en kostnad om 1 000 kr per person om det inte kan uppvisas läkarintyg.