Smyrna

En kristen oas för Göteborg och världen

Tack för din anmälan

Avgiften betalas in på Smyrnas plusgiro: 4 40 80 - 0 eller swish: 123 588 16 44 efter att plats på lägret är bekräftat.
Ange barnets namn och märk betalningen med Öckeröhajk.