SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Tack för din anmälan

Avgiften på 350 kr betalas in på Smyrnas plusgiro: 4 40 80 - 0
Ange barnets namn och märk betalningen med Nyhemshajk.
 
OBS! Betalning senast 31/5 2019