SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

FÖRÄLDRASNACK

Nu startar vi upp ett nytt föräldraforum - FöräldraSNACK. Syftet är att öppna upp ämnen för samtal, som annars kan vara svåra för föräldrar att samtala med sina barn om.

Vårens tema är "Att prata med mitt barn om...".
Vi testar detta i Zoom-format nu i vår med start vecka 8.
Alla ämnen är ännu inte satta. Vi kommer att informera om det allteftersom.

Alla vårens FöräldraSNACK:
Torsdag 25 februari kl 20:00-20:45 - "Att prata med mitt barn om VÄRLDENS SKAPELSE" del 1
Göran Schmidt kommer att tala till oss på detta ämne. Del 1 berör de olika världsbilder som barnen ställs inför.

Torsdag 11 mars kl 20:00-20:45 - "Att prata med mitt barn om VÄRLDENS SKAPELSE" del 2.
Här talar vi om att barnen behöver stöttning när de möter skolans bild av livets uppkomst.

Torsdag 25 mars kl 20:00-20:45 - ämne meddelas senare

Torsdag 29 april kl 20:00-20:45 - ämne meddelas senare

Torsdag 27 maj kl 20:00-20:45 - ämne meddelas senare


Vill ni ha zoom-länk kontakta