SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Tack för din anmälan

Avgiften på 150 kr betalas in på Smyrnas plusgiro: 4 40 80 - 0 efter bekräftelse att ni fått plats.
Ange barnets namn och märk betalningen med Drömmen om Jul Hajk.