• Uncategorised
  Antal artiklar:
  7
 • På gång

  Rubrik

  Text

  Antal artiklar:
  0
 • Bloggar
  Antal artiklar:
  0
 • Verksamhet

  Hjärtat i Smyrnaförsamlingens liv är gudstjänsterna. Förutom barnsamlingar, ungdomsgudstjänster och internationella samlingar möts församlingen varje söndag klockan elva i den stora gemensamma gudstjänsten. Oavsett vilka som medverkar står gudsmötet i fokus.

  Smyrna har en omfattande verksamhet som vi har valt att dela in i olika områden: Barn, Ungdom, Hemgrupper, Media, Mission, Musik, Omsorg, Kafé Smyrna, Smyrnagården och Smyrna Second Hand.

  Förhoppningsvis hittar du här det du söker.

  Antal artiklar:
  0
  • Barn
   Antal artiklar:
   12
  • Läger
   Antal artiklar:
   1
  • Media
   Antal artiklar:
   4
  • Musik
   Maria Blåberg leder tillsammans med Sofia Johansson Smyrnas omfattande musikverksamhet.
   Maria Blåberg leder tillsammans med Sofia Johansson
   Smyrnas omfattande musikverksamhet.

    

   Maria och Sofia står i spetsen för det mycket uppskattade musiklivet som är en del av Smyrnas kärnverksamhet. Över 700 personer är involverade i denna verksamhet.

   Antal artiklar:
   5
  • Omsorg
   Om smyrnas omsorg
   Antal artiklar:
   1
  • Mission
   Smyrnas mission
   Antal artiklar:
   2
  • Ungdom
   Allmän kategori för ungdoms verksamhet.
   Antal artiklar:
   6
  • Mötesplatser
   Antal artiklar:
   5
  • Student
   Antal artiklar:
   1
 • Mission

  Missionskallelsen

  "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

  (Matt 28:18-20)

  Antal artiklar:
  0
 • Mötesplatser

  sparvagn
  I Smyrna vill vi att människor skall mötas, vare sig man bor i Göteborg eller är på tillfällig genomresa. De platser vi erbjuder för att mötas finns bl.a. i Gråbo, Gårdsten, Mölnlycke samt Göteborgs centrum. I centrum finns vår engelskspråkiga del, Smyrna International, som har all undervisning på engelska.

   

  Antal artiklar:
  1
 • Undervisning

  Vår grundsyn är att Jesus är den enda vägen till Gud och att det finns tusen vägar fram till mötet med Jesus.

  När du vill veta mer om kristen tro eller utveckla den är du välkommen att ta del av vår undervisning i form av gudstjänster, predikningar, kurser och retreater.

  När du vill veta mer om kristen tro är Alphakurserna en bra början.

  Antal artiklar:
  1
  • Kurser
   Antal artiklar:
   4
  • Predikningar
   I predikoarkivet har vi samlat de flesta av de senaste årens utkast. Där utkast finns har talarnas dokument länkats nedan.
   Antal artiklar:
   1
  • Bibelsskola

   VÄXA - FÖLJA - TJÄNA!

   Vårt mål är att under ett år...
   ...ge dig ett grepp om Bibeln
   ...lära dig att själv läsa och förstå Bibeln
   ...utmana och vägleda dig till ett fördjupat andligt liv
   ...hjälpa dig att hitta och pröva dina gåvor
   ...ställa dig inför frågan om livsval för framtiden

   Gå till vår egna hemsida

   Antal artiklar:
   2
  • Retrater

   Fördjupning och andlig förnyelse

   Retreaterna på Smyrnagården

   hostlov
   Ibland behöver vi stanna upp för att söka oss närmare Gud och oss själva. En retreat på Smyrnagården kan få bli en paus som ger kraft till den fortsatta vandringen. Retreatens avskildhet ger tillfälle till bön, vila och eftertanke.
   Alla deltagare bor i enkelrum och får därigenom möjlighet till egen stillhet och andakt. Retreatdeltagarna kommer vanligtvis från varierande kyrkosammanhang. Retreaten är också en plats för den som söker sin tro och livsväg. Deltagarantalet begränsas till ett tjugotal.

   I retreaten lägger vi arbete, telefoner, dator, almanacka och ambitioner åt sidan för att möta våra djupare behov. Djupast handlar en tyst retreat om att närma sig Jesus. Han inbjuder oss med orden: "Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila." Matt 11:28

   Tystnaden är retreatens stora gåva till oss. Den första kvällen ges en introduktion om hur retreaten fungerar. Därefter inleds tystnaden som råder under retreaten som helhet. Deltagarna samtalar inte med varandra och under måltiderna spelas musik. I den goda tystnaden kan vi ibland möta sådant i vårt inre som är problematiskt för oss, sår eller frågor och funderingar. Då kan ett vägledande samtal vara till god hjälp. Därför erbjuds under retreaten ett personligt samtal med någon av retreatledarna eller med någon av deras medarbetare.

   I centrum finns tystnaden – men paradoxalt nog även ordet. Tystnaden öppnar oss för Guds levande ord. Varje dag inleds med att vi firar Herrens måltid, nattvarden och stillar oss inför försoningens oerhörda gåva. Om man av någon anledning inte vill ta emot nattvardens bröd och vin, kan man sitta kvar och ändå delta i gudstjänsten. Bibelmeditationer och vägledande undervisning ger stöd till den inre vandringen. Gemensamma återkommande bönesamlingar, så kallade tideböner, ger en rytm åt dagen och hjälper oss att rikta vårt inre mot Gud. Vid dessa tillfällen ber vi främst böner hämtade ur Psaltaren.

   De gemensamma samlingarna hålls i den vackra och rymliga huvudbyggnaden, i den kan man även sitta och läsa eller vara i stillhet i källarens bönerum. Den sköna natur som omger gården inbjuder till lugna promenader. Smyrnagården erbjuder ett enkelt boende i hus med vandrarhemsstandard.

   Antal artiklar:
   1
  • Livsviktigt
   Antal artiklar:
   18
  • Vem kunde ana
   Antal artiklar:
   7
  • Andligt liv
   Antal artiklar:
   7
 • Predikningar

  I predikoarkivet har vi samlat de flesta av de senaste årens utkast. Där utkast finns har talarnas dokument länkats nedan. Du kan även se flera av predikningarna på Webb-TV.

  Antal artiklar:
  0
 • Om Smyrna

  Smyrnakyrkans Vision

  Vi vill vara en kristen oas för Göteborg och Världen 

  Vårt uppdrag är att bygga en internationell gemenskap som följer Jesus, och förändrar liv och samhälle. 

   

  Handen visar riktningen

  handen

  Inför Göteborgs 400-årsjubileum, 2021, och Smyrnaförsamlingens 100-årsjubileum har vi arbetat med en samlande vision för framtiden. 

  Smyrnaförsamlingens drivkraft vilar i tron på Jesus Kristus och en övertygelse om trons omvandlande kraft. Vi vill vara en samhällsengagerad församling med Jesus i centrum. (Se även ”Tro och Värdegrund” som beskriver församlingens ideologiska inriktning och profil.) 

  Vår analys visar på ett samhälle i snabb förändring, med delvis nya utmaningar. Detta påverkar även Smyrnaförsamlingen. Bland annat ser vi hur: 

  -församlingen blir allt mer mångkulturell.
  -omsorgsarbetet växer och involverar allt fler.
  -frågor om hållbarhet aktualiseras och utmanar.
  -generationsväxlingar blir allt större utmaningar.
  -vårt missionsarbete utvecklas genom internationella nätverk.
  -ekumeniska samarbeten fördjupas i en längtan att prägla staden.
  -vår församling etablerar allt fler enheter i Storgöteborg

  Smyrnakyrkans vision 2021 vill värna kontinuitet men också handlingskraft för ta till vara den utveckling vi ser. 

  Vår vision är:
  Smyrnaförsamlingen - en kristen oas för Göteborg och Världen 

  Vårt uppdrag är:
  att bygga en internationell gemenskap som följer Jesus, och förändrar liv och samhälle. 

  Genom
  relationer – relevans – resultat

  Varje dags frågor är: Bygger vi relationer? Är vi relevanta? Ser vi resultat? 
  När vi svarar ja på dessa frågor, blir vi en kristen oas för Göteborg och Världen. Den är mångkulturell och generationsöverskridande, den är öppen och generös.  Och den bär en brinnande kallelse för sin samtid.

  ”Om du gör slut på allt förtryck hos dig, hot och hån och förtal, om du räcker ditt bröd åt den hungrige och mättar den som lider nöd, då skall ljus bryta fram för dig i mörkret, din natt skall bli strålande dag. Herren skall alltid leda dig, han mättar dig i ödemarken och ger styrka åt benen i din kropp. Du skall bli som en vattenrik trädgård, en oas där vattnet aldrig sinar” Jesaja 58:9-11

  Smyrnaförsamlingen, dess styrelse och ledning 2014 06 03

  Dokument  som berättar hur visionen vuxit fram finns här.

  Antal artiklar:
  0
 • Webb-TV
  Här publiceras videoproduktioner från Smyrnakyrkan. Det är främst predikan från söndagsgudstjänsten som publiceras. Klicka vidare genom att välja årtal nedan.
  Antal artiklar:
  0
  • Webb-TV

   Här publiceras videoproduktioner från Smyrnakyrkan. 

   LIVESe Gudstjänsten Live söndagar kl 11
   Aktuelll sänding läggs upp på vår Youtube kanal en stund innan kl 11.
   Smyrnakyrkan Youtube kanal.

   Efter gudstjänsten redigeras predikan och den finns sedan att se på.

   Vill då nå kanalen från Surfplatta, Mobil eller Smart TV?
   Sök på Smyrnakyrkan Göteborg på Youtube..

   Om du prenumererar på kanalen så får du bättre koll på våra uppdateringar.

   I vår podcast lägger vi också upp predikan i ljud format och ofta ett intressant eftersnack som spelas in under veckan. 

   Antal artiklar:
   91
  • YouTube Channel

   Här publiceras videoproduktioner från Smyrnakyrkan Göteborg. 

   LIVE

   Vi sänder också Gudstjänsten Live söndagar kl 11. Även smyrna 19 sänds oftast.

   Aktuell sändning läggs upp på vår Youtube kanal en stund innan.
   Efter Gudstjänsten redigeras predikan och ut läggs ut så att den kan ses i efterhand.

   I Surfplatta, Mobil eller Smart TV, Sök på Smyrnakyrkan Göteborg i YouTube.
   Prenumererar på kanalen så får du bättre koll på nytt material.

    

   Antal artiklar:
   246
 • Podcast

  Ljud filer för lyssning.

  Antal artiklar:
  0