Mission

Kurs i Tentmaking-mission 31 oktober-3 november i Smyrna

Kursen har två syften:

          1) Utbilda och inspirera deltagare som söker vägledning i hur man hemma och internationellt kan kombinera en professionell yrkesroll med sin längtan att i vardagen bygga Guds Rike

2) Undersöka intresset att gemensamt utveckla Tentmaking i Sverige. Därför inbjuder vi också ledare för organisationer och samfund i Sverige.

Du finner all information om kursen samt anmälningsformulär på http://www.tent.no/gothenburg2013.

Registrera dig före 15 oktober så får du hela kursen för det låga priset 1700 kr.

Kursspråk: engelska

 

Aktuella bloggar

Arnold Göransson, medlem i Smyrnakyrkan, arbetar för PMU under tio månader i Bukavu, östra Demokratiska Republiken Kongo. Han är stationerad vid Panzisjukhuset och arbetar med ett projekt som hjälper kvinnor som utsatts för sexuellt våld. PÅ den här bloggen kan du följa honom.
http://arnoldikongo.blogspot.se/

 

Smyrnas missionsråd och församlingsenheten i Mölnlycke står bakom Frida Lindén som under två år, 2012-2014, arbetar ombord på båten Africa Mercy som avdelningssjuksköterska.
Läs Fridas blogg från Mercy Ships utefter Afrikas västkust

 

 

Bed för minst nådda folk     Läs mer!

Smyrnas missionsverksamhet finns i flera länder, klicka på Länkarna för respektive land här till vänster.

Folkgrupper som ännu inte nåtts av det kristna evangeliet.

alt

Missionskallelsen

"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut." (Matt 28:18-20)

altalt

Stefan Rizell (tv) missionssekreterare
Billy Johansson (th) missionsansvarig-Asien

Smyrnakyrkan har ett missionsråd för samordning av den internationella missionen som bedrivs från församlingen. Stefan Rizell har tidigare arbetat med länderna och folken i främst Ryssland och Centralasien. Billy Johansson har varit på missionsfältet i flera omgångar.