Hopp i hopplösheten

När ljusen tänds i alllhelgonad tid, så är det som ett undanträngt men verkligare samhälle träder fram. Ett verkligare samhälle som inte bara är yta, tempo, komsumption och underhållning men där frågorna om liv och död, smärta sorg men ochså tro och hopp tar sin självklara plats igen. I tre gudstjänster om hopp ställer vi Smyrnakyrkan de stora frågorna om livet på jorden, döden och evigheten. Denna söndag är det Anne-Jorid Ahgnell som predikar, och vi kommer bland annat få lära oss vad det innebär att "hoppa Paradis". Sången i Gudstjänsten bärs av Smyrnakyrkans symfoniorkester och vi sjunger tillsammans sångerna om Himlen, Evigheten och Heligheten.