Missa inte detta

Vad skulle en enad kyrka kunna betyda för en delad stad ? På söndag är det visiongudstjänst i Smyrna  och temat är "Från vision till verklighet".  Det sägs att Göteborg är en stad med brist på visioner. Det vill vi råda bot på.  Jag tror att vi är många kristna som bär en vision som inte bara handlar om det egna livet , den egna församlingen utan om också om staden och samhället. Det ska vi beröra i en stor mångkulturell glädjefest med sång, musik, bön, mat, troendedop, och mycket mera.   Alla välkomna !