Sommarhälsning från Ulla och Berne

Sommarhälsning från Ulla och Berne, aug 2009

Kära Vänner i Smyrnaförsamlingen!

En liten hälsning ifrån oss i Hamburg. Nu är sommaren 2009 snart till ända och den för oss sista hösten i Hamburg står för dörren. När vi ser tillbaka på de gångna månaderna under året, kan vi konstatera, hur Herren välsignat och hjälpt på ett underbart sätt. Det är gripande att höra och se hur Herren verkar. Vi vill t.ex. gärna berätta om Heike ifrån Rostock. När Berlinmuren föll, var och är det fortfarande mycket svårt, att få arbete i gamla DDR. Så Heike flyttade till en av de nordfrisiska öarna, där hon skulle arbeta i en affär. Ön är liten och har ca. 500 invånare. Heike tyckte, att det var lite långtråkigt och slog på tvn. Hon fick in våra sändningar och började längta efter Herren. En väninna rådde henne, att gå till kyrkan, för där ligger en psalmbok med ett avsnitt om hur man biktar sina synder. Heike gick dit och böjade med bokens hjälp, att bekänna sina synder och eftersom ingen präst var närvarande, läste hon även högt, vad prästen säger till den hjälpsökande. Herren är god och såg en uppriktiga längtan och frälste henne direkt. Nu blev det ju aktuellt med församlingsfrågan för henne. Nu bad hon till Herren om ett arbete och lägenhet i Hamburg. Om hon fick bönesvar skulle Arche bli hennes församling. Eftersom vi fick döpa henne sista dopförrättningen, kan ni förstå, att det ordnat sig för henne med arbete och bostad i Hamburg. Hon kommer att deltaga i grundkursen nu i höst. Herren, som bryr sig om sparven, bryr sig ännu mer om de sina!

Två dopförättningar har vi haft hittills och 10 vänner har blivit döpta.

Nya dopkandidater har anmält sig och i höst kommer nästa dop. Den nya troskursen (Alpha-kursen) börjar i nästa månad och vi är spända på hur många som kommer. Anmälningarna kommer varje vecka. Våra tv-sändningar når fler och fler människor och många nya besökare kommer till våra gudstjänster. Hungern efter Gudsordet växer. Troende ifrån andra kyrkor kommer till Arche, eftersom man ofta inte har någon djupare biblisk förkunnelse i en del församlingar. Herren har gett våra pastorer i församlingen en särskild gåva att förkunna och människorna känner detta och vill höra mer. Med stor glädje ser vi fram emot hösten och är spända på vad Herren kommer att göra. För närvarande predikar pastorerna vers för vers ur 1:a Timoteusbrevet. Vännerna i församlingen gläder sig mycket över dessa seriepredikningar. Under de kommande månadera kommer vi att erbjuda semenarier för församlingen under rubriken : "Arche-Lebenstraining". En hjälp att använda och tillämpa evangeliet i vardagslivet. Det blir seminarier för gifta och förlovade par, träff för kvinnor, män, singel, föräldrar mm. Vi tror, att dessa träffar skall vara till stor hjälp och välsignelse för oss alla. Det kommer att bli en intensiv höst för församlingen och för oss personligen. Kartongerna har börjat att stapla sig därhemma och olika förberedelser är på gång med tanke på flyttningen i mars nästa år. Med detaljer i den frågan återkommer vi lite senare.

 

Med hjärtliga hälsningar och tillönskan om Guds rika välsignelse era tacksamma missionärer Ulla och Berne Lekardal