SmyrnabloggenKyrkan är världens hopp

Glad att få tillhöra en församling som är internationell i många avseenden. Vi är mitt i världshändelsernas centrum.  Nu på söndag lyssnar vi i 11-gudstjänsten på Bob Andjelic som under flera årtionden, bland annat under de tuffa krigsåren på 90-talet, tillsammans med sin hustru Ann-Christin arbetat som församlingens missionärer på Balkan med Belgrad som bas. Jag är så tacksam över det arbetet de utfört och utför. Det har alltmer visat sig hur strategiskt rätt det varit att satsa på Belgrad och Balkan där flera gånger Europas öde avgjorts.

Detsamma gäller fler områden i vårt internationella arbete.

Jag är just hemkommen från Kongo. Tillsammans med Stefan Rizell och Eonicke Halldorf deltog vi som Smyrnas representanter i vår systerkyrka, Cepacs general konferens. Cepac betyder 700 församlingar med ca 1 miljon medlemmar, de flesta i det ofantligt vackra och mineralrika, men tyvärr också krigsdrabbade och plundrade  området vid Kivusjön i Östra Kongo.
Vi kommer hem fyllda av hopp. Vi har bevittnat hur en folkrörelse samlar sig för att med  förnyat mod ge hopp och framtidstro mitt i all hopplöshet. Styrkan ligger bland annat i de lokala församlingarna. I avsides byar och samhällen där miliser och våldsgrupper härjar och våldtar finns små fattiga men levande kyrkor, kämpande kristna som vägrar att ge upp. Men de behöver vårt stöd.

Den lokala församlingen är världens hopp!

/20150903 Urban Ringbäck