SmyrnabloggenWeekend of inspiration

Nu till helgen gästas Smyrna International av Dr Dennis Sempebwa och de ibnbjuder till flera olika samlingar.

Dr D1

På söndag på Smyrna 11 fortsätter vår serie "LIVSVIKTGT - en upptäcktsresa genom Filipperbrevet" med undertemat "Glädjen i att höra till".
Tomas Sjödin predikar och Urban Ringbäck leder gudstjänsten. Vi har glädejn att återigen få ha dopförrättning.
Har du inte möjlighet att komma till kyrkan så kan du följa gudstjänsten hemifrån via webbtv, där kan du också se predikningar i efterhand.

Önskar dig en fin helg!
/Malin Nyström 150417