Media

ljusbord

Under Media ryms områden som internettjänster, ljud, bild, film, pappersmaterial, annonser och närradio.
Vi försöker nyttja de olika media där vi kan nå ut med vårt budskap.
I november 2009 lanserade vi vår nya hemsida, en av nyheterna som presenterades var pod-andakter.
Sedan tidigare har vi web-TV och ett intranät för församlingen.

Smyrna är en van konferenskyrka med många frivilliga som är engagerade i ljud, ljus och bild.