170723 Predikan - "Josefs bröder - vet du vad du får?", Christofer Öhrvall