Vad säger Jesus om äktenskap?

Vad säger Jesus om äktenskap?


av Urban Ringbäck den 22 februari 2009

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Stora folkskaror följde honom dit, och där botade han dem. Några fariseer kom fram till honom för att sätta honom på prov och frågade: "Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst?" Han svarade: "Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?" Och han fortsatte: "Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt." De frågade: "Varför har i så fall Mose bestämt att mannen skall skriva ett skilsmässobrev för att skilja sig?" Han svarade: "Därför att ni är så förstockade tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så.
Matt 19:2-19

Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom, och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sade: "Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor skall stenas. Vad säger du?" Detta sade de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sade: "Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne." Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en, de äldste först, och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sade till henne: "Kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig?" [Hon svarade: "Nej, herre." Jesus sade: "Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer."
Joh 8:2-11

Jag har verkligen känt igen mig i Jesu situation när jag har studerat evangeliets texter om vad Jesus säger om äktenskapet. Han är nämligen hela tiden satt på prov.

Nästan allt han säger säger han under tryck, det är som ett drev av reportrar som sticker fram mikrofonerna framför näsan på honom. Ganska ofta handlar frågorna om Äktenskap, skilsmässa, otrohet. Under alltihop ruvar den alltid svårhanterliga sexualiteten.

Inte lätt för Jesus som inte själv var gift. Han var ganska ung, hade vuxit upp i en familj där pappan försvinner tidigt ut ur historien, och som dessutom förmodligen hade hört många råa skämt omkring vem som egentligen var hans pappa. Han var sannerligen ingen typisk kärnfamiljskille. Och så kommer man till honom mikrofonen: "Vad säger du om skilsmässa? Svara! Nu! "

När jag idag annonserar ut ämnet vad säger Jesus om äktenskapet så är det i en tid där vi som kyrka och kristna nästan dagligen står till svars i media, på jobbet, i klassrummet, i familjen.

I en annan tid när andra frågor var aktuella utfrågades en pastor av en radioreporter. Vad säger du om preventivmedel?
- Jag säger samma sak som Bibeln säger, sa pastorn
- Och vad säger Bibeln då?
- Ingenting!

Utan att vara profet så är jag ganska säker på att ni sitter här och funderar på frågan: Vad ska han säga om homosexualitet och om könsneutrala äktenskap?
Ska jag hålla mig till ämnet så är det helt solklart. Han säger nämligen inte ett ord om könsneutrala äktenskap. Eller om preventivmedel, eller sambo, särbo, abort eller konstgjord befruktning.

För det första var det inte aktuella frågor.

För det andra tror också man kommer helt fel om man utgår från att Jesus i första hand är emot en massa saker. Den första frågan ska vara: Vad är han för? Vilka är hans ideal?

Jesu äktenskapssyn
Jag ser två diken när det gäller samlevnadssyn.

Det ena är att hämta alla sina värderingar från samtiden. Att tro att allt blir bättre, att vi blir alltmer upplysta och moderniteten är garantin för det bästa och det rätta.

På 100 år har samlevnadssynen genomgått enorma förändringar:
Sexualupplysning, preventivmedel, friare sexualitet, jämställdhet mellan könen, lättare att skiljas, rätt till fri abort, sambo, särbo, partnerskap, öppnare attityder, etc.

Innebär det att allt har blivit bättre, att människan mår bättre idag och att barn som växer upp har det tryggare? Du får själv svara.

Det andra är att glorifiera historien och traditionerna. Att allt var bättre förr. "Tillbaks till de gamla traditionella värderingarna".

Var allt bättre förr? Här tänker jag svara. Allt var inte absolut inte bättre förr på samlevnadens område. Det är inte viktorianska prydheten och dubbelmoralen som vi ska tillbaka till. Inte heller är hysch hysch och sexualfienlighet. Historien bär exempel på lycka såväl som stora tragedier, på värderingar som ibland var kamouflage för svårt förtryck och grymma orättvisor. Även i historien har det pendlat mellan normbildning och normupplösning.

Så även i den bibliska historien.

Jesus idealiserar varken samtiden eller historien. Allt var inte bra på Mose tid. Allt var inte bra i hans samtid...

Människan är och förblir människa

Han går tillbaks till skapelsen. Han börjar om från början. Vad var ursprungstanken...

Det var ur Skapelsetexterna Jesus hämtade sina värderingar. Inte vare sig ur populärteologier eller konservativa lagtolkningar.

Det är en mycket vacker bild av två människor som förenas till ett, som får skaparens välsignelse. Det är paradisiskt. Så vackert - så okomplicerat.
Gemenskap på djupet med varandra och med skaparen Där olikheterna, själva komplementariteten, är poängen och bär i sig möjligheten till nytt liv. Observera vilken bejakande bild av sexualiteten.

Och Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott.
1 Mos 1:31

I den bilden kommer sedan skadan, synden som drabbar på alla områden. Den börjar på familjelivets, relationernas område...

Nu uppstår ett komplicerat trassel av moral, omoral och dubbelmoral som kännetecknat relationshistorien sedan dess. I varje paradis finns en orm

Inget är fullkomligt, inga äktenskap inga samhällen ingen kyrka. Ingen historisk period

Här är de skapelsetexter som Jesus lutar sig mot.

Gud sade: "Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden." Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: "Var frukt samma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er.
1 Mos 1:26-28

Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett. Både mannen och kvinnan var nakna, och de kände ingen blygsel inför varandra.
1 Mos 2:24-25

Och Jesus, tillägger. "Vad Gud har fogat samma får människan inte skilja åt."

Det är dessa ord av Jesus, inspirerade ur skapelsetexterna som för oss kristna gett begreppet äktenskap dess innehåll.

Äktenskapet är från början en Guds idé.

Äktenskapet är från början tänkt som ett livslångt förbund mellan en man och en kvinna byggt på trohet.

Äktenskapet är från början tänkt som den trygga platsen för den sexuella föreningen - de två ska bli ett.

Äktenskapet är från början tänkt som den trygga platsen för att ta emot och fostra barn.

Hur det äktenskapet ska ingås det får vi inte svar på. Bröllop vigsel ceremonier, laglig registrering, allt det är kulturellt och tidsbetingat och kan se olika ut. Den naturliga hållningen har varit att följa de samhälleliga institution som ligger närmast det idealet. När samhället förändras får vi gemensamt ompröva oss i trohet mot våra ideal.

Nu uppstår för mig två frågor som jag skulle vilja ställa till Jesus.

Fråga 1.
Vad gör man när det ändå inte fungerar enligt dina ideal?

Vad svarar han då? Ingenting - eller.????
Jo, han svarar men inte med så många ord.
Han svarar mer med handling och attityd.

Jag tänker särskilt på mötet med två namnlösa kvinnor i Johannesevangliet, kap 4 respektive kapitel 8, Här möter vi hos Jesus en oöverträffad upprättande nåd och kärlek utan att han för ett ögonblick säljer ut sina ideal.

Det är i mötet med den samariska kvinnan vid Sykars brunn och mötet med en kvinna som hotades att stenas efter att han blivit tagen på "bar gärning".
Det är här Jesus blir så stor och unik. Han var full av nåd och sanning säger Johannes.
Både och! Inte heller jag dömer dig... Gå och synda inte mer.
Det finns alltid en väg framåt på nådens och sanningens väg.

Vägen framåt leder inte bort från de grundläggande idealen utan tillbaka till dem, en omstart, en nystart.

En bild jag burit genom många år:
Om jag ska åka från Göteborg till Malmö så finns en huvudled, E 6.
Men ibland när man kör mot Malmö så visar det sig kanske strax utanför Falkenberg att vägen inte är farbar. Det har hänt något, en olycka, ett vägarbete, som gjort att man inte kommer fram. Då finns en omledning, den enda framkomliga vägen. Den som ansvarat för omledningen har haft tre principer. Även omledningen ska leda mot målet, den ska ligga så nära huvudleden som möjligt och så snart det går tillbaks på den.
Så skulle jag vilja se en nådefull Jesuspräglad hållning i själavårdsfrågor runt familj och äktenskap och sexualitet.

Fråga 2.
Om det fungerar skapligt... hur får man det att bli bättre och hålla i längden?

På det svarar han däremot - ingenting. Och så värst mycket hjälp av Paulus får han inte heller. Lite mer men inte så mycket.

Men jag tycker mig ändå höra Jesus viska: "Jag vet inte så mycket om det där. Jag blev aldrig gift själv och levde bara trettio år på jorden. Jag hade en annan huvuduppgift än att bygga familj och äktenskap. Men jag tycker faktiskt att du och din livskamrat ska ta tag i det där själva. Och ta hjälp av andra som har längre erfarenheter och som jag har lagt ner speciella gåvor att på relationsområdet Och förresten: Prata med din församling. Den är min kropp på jorden idag och församlingen har en verkligen ett ansvar i de här frågorna. Jag stöttar gärna med förböner här uppifrån platsen vid Faderns högra sida. Jag vet att det är jobbigt där nere på jorden nu med familjerna, äktenskapen,
barnen."

Så på den här frågan tänker jag svara själv med hjälp av en forskare vid namn Robyn Parker som forskat i varaktiga äktenskap, och sammanfattat en rad andra forskningar i samma ämne. Här kommer:

13 Viktiga faktorer i Varaktiga äktenskap

Positiv inställning till äktenskapet och varandra

Sund separation från ursprungsfamiljen till en ny primärfamilj

Gemensamma värderingar och mål

Olika intressen som berikar

Ensamtid och gemensam tid

Kompromissvillighet

Delaktighet i beslutsfattandet

Kommunikationsförmåga

Att kunna skilja på små och stora frågor

Förmåga att hantera och överleva konflikter

Sex och intimitet, beröring och ömhet

Humor

Insikten om skillnaden mellan lycklig och "lyckad"

Men det finns en sak som dessa undersökningar missat.

Äktenskapet ett förbund som Gud instiftat. En bild av och besläktat med det nya förbundet mellan Gud och människa som Jesus Kristus kom för att upprätta genom sin försonande död på korset.
Den största hemligheten i båda förbunden heter därför förlåtelse och försoning.

Det är den allra största gåvan att ta emot och att ge sin livskamrat.

Frågor till hemgrupper och andra att samtala över:

- Hur kan vi i vår tid hjälpas åt att fördjupa samtalet om grundvärderingar kring äktenskap och sexualitet?

- Hur kan vi bli en församling där man får misslyckas utan att dömas till
utanförskap?

- Hur kan vi blir en församling som hjälper och stöder i riktning mot
varaktiga äktenskap?