Skapad för att glädja Gud

gladja gud
1 februari kl 19
"Ett meningsfullt liv" - Skapad för att glädja Gud
Cornelia Forsberg predikar
Du är skapad med ett syfte. Du är skapad för att glädja Gud.
Du finns till för hans ära, skapad för att tillbe honom.
Men vad innebär det egentligen att glädja Gud?
Är det att ”passa upp” på Gud då och då?
Och vad är egentligen tillbedjan? Är det en del i ett gudstjänstprogram?
Är det någon som vi gör på söndagar? Är det bara sång och musik?
Eller handlar faktiskt det här snarare om ett sätt att leva?
I så fall påverkar det hela ditt liv, alla dagar i veckan och livets alla områden.

Under sex söndagar ser vi på vad Bibeln har att säga om ett meningsfullt liv.

Någon gång i livet ställs vi alla inför de stora och svåra frågorna.
Det kan vara i samband med en kris eller bara en vanlig januaridag!
Varför finns jag till? Finns någon mening med mitt liv?
Svaret vi ger på den frågan påverkar oss väldigt mycket. Våra val, prioriteringar, vår tro på framtiden och vår livsglädje.
Utan Gud blir frågan om livets mening omöjlig. Redan innan du föddes fanns du i Guds tankar.
Det finns ett syfte med ditt liv som sträcker sig långt bortom de får du fått att leva. 

Vi rekommenderar dig att läsa boken ”Att leva med mål och mening” av Rick Warren.
Boken har klättrat på bästsäljarlistorna i USA och författaren lägger fram djupa sanningar på ett lysande och enkelt sätt.
Den är upplagd som en 40-dagars andlig resa och hjälper dig att förstå livets viktigaste fråga.
Under våra temasöndagar följer vi bokens huvudteman som är synen på tillbedjan, gemenskap, lärjungaskap, tjänst och evangelisation. 

Boken finns till försäljning under dessa kvällar för 50 kr/st.

 


Josef - drömmen som blev sann

Josef kvadrat

Josef - drömmen som blev sann 

I slutet av Bibelns första bok, första Moseboken, återfinns dess längsta sammanhållande story. Den handlar om drömmaren Josef och hans bröder. Den har fascinerat och utmanat millioner människor i flera tusen år. Handlingen rör sig obehindrat mellan familjefrågor och storpolitik, mellan individ och mänsklighet.

I en dramatisk berättelse får vi följa en komplicerad och konfliktfylld familj i en tid där alla länder i regionen drabbas av en svältkatastrof. Här vidrörs många av våra dagsaktuella frågor. T.ex. frågor som handlar om relationer barn /föräldrar och relationer i en syskongrupp där det finns mer än två föräldrar inblandade. Här uppstår svåra konflikter som leder till våldshandlingar, svek och sedan lögner för att dölja övergreppen. Över familjen lägrar sig skuld, skam, besvikelser och livssorger samtidigt som livet tar oväntade och spännande vändningar. Den stora utmaningen för alla inblandade är att finna och vandra vägen till förlåtelse, försoning och framtid.  Gud är i högsta grad medvandrare på den vägen. I berättelsen finns hela Bibelns kärnbudskap invävt. 

Vi var valt att under med start den 25 januari och fram till påsk följa Josef och hans familj i våra gudstjänster på söndagar kl 11. Välkommen att komma på gudstjänsten eller följa oss via vår web-tv.
Vi sänder våra gudstjänster live via Smyrnakyrkans kanal på Youtube och efter gudstjänsten kan du se predikan igen

 

25 janurari kl 11
Den krossade drömmen
Första Moseboken 37:1-36
Tomas Sjödin predikar
Rosalie Zakrison leder gudsjänsten
Sång och musik: Gustav Thoursie med team
Söndagsskolan Äventyret
Nattvard. Omsorgsoffer

1 februari kl 11
Motgångens frestelse
Urban Ringbäck predikar
Cornelia Forsberg leder gudstjänsten
Sång och musik: Kören Intro
Barnvälsignelse
Söndagsskolan Äventyret

8 februari kl 11
Framgångens frestelse
Tomas Sjödin predikar
Sång och musik: Sanna Välipakka
Söndagsskolan Äventyret

15 februari kl 11
Vägen till insikt
Urban Ringbäck predikar
Sång och musik: Hanna Eriksson med team
Dop
Söndagsskolan Äventyret

22 februari kl 11
Sanningens ögonblick
Per-Arne Dahl predikar
Urban Ringbäck leder gudstjänsten
Sång och musik: Smyrna Symfoniorkester och Gustav Thoursie med team
Nattvard. Omsorgsoffer
Söndagsskolan Äventyret

1 mars kl 11
Välsignade relationer
Peter Lewin  predikar
Johannes Magnusson leder gudstjänsten
Söndagsskolan Äventyret

8 mars kl 11
Välsignade generationer
Johannes Magnusson predikar
Sång och musik: Kören Intro
Dop
Söndagsskolan Äventyret

22 mars kl 11
Vägen till försoning
Tomas Sjödin predikar
Johannes Magnusson leder
Sång och musik: David Lindberg och stråkkvartett
Barnvälsignelse
Nattvard. Omsorgsoffer
Söndagsskolan Äventyret

 


Ett meningsfullt liv

Logga Meningsfullt liv grön

Någon gång i livet ställs vi alla inför de stora och svåra frågorna.
Det kan vara i samband med en kris eller bara en vanlig januaridag!
Varför finns jag till? Finns någon mening med mitt liv?
Svaret vi ger på den frågan påverkar oss väldigt mycket. Våra val, prioriteringar, vår tro på framtiden och vår livsglädje.
Utan Gud blir frågan om livets mening omöjlig. Redan innan du föddes fanns du i Guds tankar.
Det finns ett syfte med ditt liv som sträcker sig långt bortom de får du fått att leva. 

Under sex söndagar ser vi på vad Bibeln har att säga om ett meningsfullt liv.

Vi rekommenderar dig att läsa boken ”Att leva med mål och mening” av Rick Warren.
Boken har klättrat på bästsäljarlistorna i USA och författaren lägger fram djupa sanningar på ett lysande och enkelt sätt.
Den är upplagd som en 40-dagars andlig resa och hjälper dig att förstå livets viktigaste fråga.
Under våra temasöndagar följer vi bokens huvudteman som är synen på tillbedjan, gemenskap, lärjungaskap, tjänst och evangelisation. 

Boken finns till försäljning under dessa kvällar för 50 kr/st.


18 januari kl 19
"Ett meningsfullt liv" - Varför finns jag till?
Någon gång i livet funderar alla människor på vad som är meningen med livet,
det kan vara i samband med en kris eller bara en vanlig januaridag!
Finns det en mening med det som sker, finns det en mening med mitt liv?
Svaret på den frågan påverkar hur vi lever, vad vi gör, vad vi prioriterar och därför spelar det stor roll vad vi svarar.
Utan Gud blir den frågan omöjlig, det handlar denna gudstjänst om.

Peter Lewin predikar - Här kan du läsa Peters predikan

 

1 februari kl 19
"Ett meningsfullt liv" - Skapad för att glädja Gud
Du är skapad med ett syfte. Du är skapad för att glädja Gud.
Du finns till för hans ära, skapad för att tillbe honom.
Men vad innebär det egentligen att glädja Gud?
Är det att ”passa upp” på Gud då och då?
Och vad är egentligen tillbedjan? Är det en del i ett gudstjänstprogram?
Är det någon som vi gör på söndagar? Är det bara sång och musik?
Eller handlar faktiskt det här snarare om ett sätt att leva?
I så fall påverkar det hela ditt liv, alla dagar i veckan och livets alla områden.
Cornelia Forsberg predikar

15 februari kl 19
"Ett meningsfullt liv" - Skapad för Guds familj
Anne-Jorid Ahgnell predikar

1 mars kl 19
"Ett meningsfullt liv" - Skapad för att bli lik Jesus
Urban Ringbäck predikar

15 mars kl 19
"Ett meningsfullt liv" - Skapad för att tjäna Gud
Peter Lewin predikar

29 mars kl 19
"Ett meningsfullt liv" - Skapad för ett uppdrag
Anne-Jorid Ahgnell predikar

 


Julkonsert 2014 Joy to the world

Julkonsert2014

Julkonserten Joy to the world presenteras av Smyrnakyrkan Göteborg!

Läs mer

Läs mer...
 


Urban 60 år!

urban 60 1urban 60 2

Jag heter Urban Ringbäck och arbetar som pastor och föreståndare i Smyrnakyrkan.
Som du förstår fyller jag år snart och då tänkte jag ta tillfället att fira ihop med alla som vill.
Jag är stolt över det arbete i Belgrad som vi, våra missionärer och PMU stöttat under många år och som sätter det romska barnet i centrum för alla insatser. Arbetssättet och resultatet är fantastiskt!
Kollegorna i Belgrad är mycket kompetenta själva. Men det vi kan hjälpa dem med just nu är en ny lokal. 
Nya drömmar spirar bland romska barn i Belgrad. Utbildning är deras nyckel till en bättre framtid.
Vill du uppvakta mig så blir jag glad för en gåva till deras nya lokal.
Läs mer och jag hoppas du ska bli lika glad och inspirerad som jag.
/Urban

Vill du vara med och ge en gåva till detta?
Du kan ge din gåva via plusgiro (4 40 80-0), Swish (123 588 1644), Kollektomat eller kontant.
Märk din gåva med "Urban 60". Tack!

urban 60 3urban 60 4

Av olika skäl avslutar få romska barn skolgången. Flickor gifter sig tidigt, pojkar bidrar till familjens försörjning.
2% av romska barn går ut skolan i Zemun, en förort till Belgrad, 60% går ut i det projekt Smyrna stöder!

Ett Facebookinlägg som jag skrev i mars månad.
Ikväll är jag rörd. Mötte i en kåkstad i utkanten av Belgrad en ung romsk tjej, Arbasan, som hjälper de yngre romska barnen med läxhjälp som medhjälpare i ett projekt som hjälpt flera årskullar att med uthålligt stöd lyckas med sin skolgång. Problemet för dessa barn är att föräldrarna ofta är analfabeter och barnen får ingen hjälp med läxor och motivation. Nu strålar flera av dessa ungdomar av framtidstro, och siktar på att bli lärare, frisörer, läkare och förstås fotbollsproffs.

Hjälpen kom försent för att Arbasan skulle få en komplett skolgång. Men tillräckligt för att hon skulle bli en utmärkt hjälplärare. "Jag lever i min dröm, att kunna ge barnen i mitt område den hjälp jag aldrig fick" säger hon, och ögonen strålar.

Organisationen som vi samarbetar med heter Bread of Life. Vilka hjältar! 

Bread of Life har arbetat uthålligt med de romska barnen och ungdomarna och ser nu alltfler klara grundskola och gå vidare mot högre utbildning. Att möta dem är en fröjd. 

urban 60 5urban 60 6

Här ges läxhjälp på en av flera hyrda platser. I en ny lokal kan man samla många verksamheter på samma ställe.
Den romska pingst-församlingen i Zemun hyr en trång lokal i källaren under ett privathus i ett muslimskt område.
För att alla ska få plats får dörren till toa stå öppen när det är gudstjänst.

urban 60 7

urban 60 8

Den här killen bor i ett av husen på bilden. Här har den romska församlingen och Bread Of Life startat dagis.
Romerna samlar sedan flera år själva in pengar till sin nya lokal. Nu finns rätt fastighet till salu.
Ett köp görs ihop med Pingstkyrkan i Belgrad. Det saknas 190 000 kr.

 


Smyrna 19

ny smyrna 19

Vi vill nå fler människor genom våra gudstjänster och ge mer utrymme för gemenskap med varandra och Gud.
I januari startade vi en ytterligare gudstjänst, varannan söndagskväll kl 19.
Gudstjänsten har ett något yngre uttryck gentemot Smyrna kl 11 men är tänkt för alla åldrar.
Det är en gudstjänst med predikan, mycket tid för lovsång, bön och gemenskap. 

Boka in varannan söndagkväll kl. 19.00 med start 18 jan 2015!

 

Vill du vara med i välkomstteamet, bak/fikateamet, dekor, tekniken, i samordningen eller något annat du brinner för.
Skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Du är viktig!

 


Swish

Swish

Enkel, tillgänglig och snabb banköverföring
Under våren har vi inväntat ideella organisationers möjlighet att ta del av mobilålderns nya fenomen... att via mobilen, enkelt swisha över pengar från ett konto till ett annat.
Det innebär att man, i realtid - oavsett bankens öppettider, kan överföra pengar mellan olika konton, med sin egen mobiltelefon.

Som allra första organisation hos Swedbank i Göteborg, erbjöds Smyrnaförsamlingen den tjänsten, som nu är i funktion.

Många av oss har redan de förutsättningar som krävs för att tjänsten ska kunna utföras, nämligen:
1.    Mobilt bank-ID
2.     Swish applikation

Församlingens Swishkonto är: 123 588 1644.
För dig som på något sätt vill rikta gåvan, är det viktigt att precis som tidigare meddela det i överföringen. (T.ex. barn, ungdom, mission, Smyrna centralt, omsorg osv.)
Varje enskild överföring kostar 2:-. Det vill säga, inga bokningskostnader, ingen terminalhyra, inga kortavgifter.

Skillnaden mot en överföring som görs över bankdisken är att du där kan vara anonym.
När man utför en swish överföring kommer kontohavarens namn att synas hos mottagaren.

 


Web TV LIVE

LIVE

Se Smyrnas gudstjänsten live på söndagar kl 11

Aktuelll sändning läggs upp på vår Youtube kanal en stund innan kl 11.

Smyrnakyrkan Youtube kanal.

Efter gudstjänsten redigeras predikan och den finns sedan att se på.

Vill då nå kanalen från Surfplatta, Mobil eller Smart TV?
Sök på Smyrnakyrkan Göteborg på Youtube..

Om du prenumererar på kanalen så får du bättre koll på våra uppdateringar.

 


Matförråd


matforrad

 

MATFÖRRÅD

Omsorgsbehovet i Göteborg blir allt större. Många utsatta människor behöver hjälp och någon som ser dem. Vi möter dem på stan och i vår närhet.
Då vi vill vara en församling som älskar och hjälper människor i alla skeenden i livet, har vi under det senaste året planerat och iordningställt ett matförråd i kyrkan.
Detta är en chans för hela vår församling att på ett konkret sätt få hjälpa en medmänniska.

Varje vecka så skickar vi ett sms med en aktuell inköpslista med de matvaror och hygienartiklar som det för tillfället är brist på.
Vill du ha ett sms varje vecka med detta? Skicka ditt mobilnummer till Tina Brunegård eller Tomas Sjödin och skriv sms matförråd i ämnesraden.
Så när du går och handlar ta med listan och köp en extra kasse som du skänker och lämnar till värdarna på kyrktorget.

Maten distribueras av medarbetare inom omsorg i Smyrna som dagligen möter de behövande som söker hjälp via kyrktorget.
Vi tror på att vi kan göra detta tillsammans, en konkret handling och en församling fylld av medmänniskor!

Just nu är det stora behov vårt matförråd:

Om du inte själv har möjlighet att handla, gör vi det gärna åt dig!
Sätt in pengar på Smyrnakyrkans plusgiro 44080-0 eller skicka via Swish. Vårt Swishnummer är  123 588 1644.
Ange i båda fallen att insättningen avser vårt matförråd

Tack för det du som är med och ger! 

matforrad 2

matforrad 1