Pingstkyrkan Mölnlycke

Pingstkyrkan i Mölnlycke är en del av Smyrnaförsamlingen i Göteborg och arbetar nära tillsammans med moderförsamlingen. Kyrkan ligger ”mitt i byn” på Ekdalavägen 4 där det är söndagsgudstjänster och andra samlingar vid andra tider under veckan.  Se kalendern eller gå in på facebooksidan och få kontinuerlig information genom att ”gilla” sidan.  

Du är alltid välkommen att besöka en gudstjänst eller någon annan av samlingarna

altalt

Vår tro
Vi och Smyrnaförsamlingen i Göteborg är en kristen församling som tillhör Pingströrelsen i Sverige. Vi arbetar efter en vision som vilar på en gemensam tro och värdegrund.

Amadeus Ringbäck, pastor i Pingstkyrkan, är tjänstledig 15 september 2014 - 1 april 2015.
Han och hustrun Jackie gör PMU-praktik i Tanzania Lars Svensson är vakanspastor i Pingstkyrkan under denna tid. Han har samtidigt kvar sin tjänst i Smyrnakyrkan, Gårdsten.

Hemgrupper
Vår församling har ett flertal mindre grupper som möts i hemmen någon veckodag till gemenskap, omsorg, bön och bibelstudium. Är du intresserad av att finnas med i någon av våra hemgrupper, hör av dig till oss!

Dagledigträffar 
Vi träffas på 
onsdagar kl 10.30-12.00
Bibelläsning och samtal står på programmet, och så fikar vi och umgås med varandra.
Vårterminen startar onsdagen den 14 januari
Några datum att notera: 
4 mars: "Möten i naturen" - Lennart Nyborg
18 mars: "Vi besteg Ararats berg och skymtade                        Noas  ark" - Per-Ove Åhs                                              Sång av Jan Arvidsson
22 april:    "Sångarfursten Einar Ekberg" -
                   Hans Trädgård berättar

Betakurs
Vi fortsättter under vårterminen med en
"Betakurs" tillsammans med Missionsförsamlingen i Mölnlycke. 
Vill du ha mer information, hör av dej till oss i Pingstkyrkan

 

 

Kontakt

PINGSTKYRKAN MÖLNLYCKE
Ekdalavägen 4, 435 31 Mölnlycke
Tel: 031 338 03 00


Ordf. Elisabeth Johansson tel 031 88 20 72 

Kalender

Onsdag 4 mars kl 10.30
Dagledigträff
"Möten i naturen"
Lennart Nyborg visar sina bilder och berättar
Servering

Söndag 15 mars kl 11.00
Gudstjänst med nattvard
Tema: "Josef, Liv i fred och framgång"
Predikan: Johannes Magnusson
Sång/musik: David Lindberg med team
Söndagsskola

Söndag 22 mars kl 18.00
Bön och Lovsång

Lördag 28 mars kl 16.00
Gemenskapskväll
De ungre träffas för att umgås och fixa mat tillsammans. Det blir också olika aktiviteter.
Kvällen avslutas med en andakt.
Mer info kommer. Obs Anmälan

Söndag 29 mars kl 11.00
Supersunday med Administrationsmöte
Smyrnakyrkan, Göteborg