Pingstkyrkan Mölnlycke

Pingstkyrkan i Mölnlycke är en del av Smyrnaförsamlingen i Göteborg och arbetar nära tillsammans med moderförsamlingen. Kyrkan ligger ”mitt i byn” på Ekdalavägen 4 där det är söndagsgudstjänster och andra samlingar vid andra tider under veckan.  Se kalendern eller gå in på facebooksidan och få kontinuerlig information genom att ”gilla” sidan.  

Du är alltid välkommen att besöka en gudstjänst eller någon annan av samlingarna

altalt

Vår tro
Vi och Smyrnaförsamlingen i Göteborg är en kristen församling som tillhör Pingströrelsen i Sverige. Vi arbetar efter en vision som vilar på en gemensam tro och värdegrund.

Amadeus Ringbäck, pastor i Pingstkyrkan, är tjänstledig 15 september 2014 - 1 april 2015.
Han och hustrun Jackie gör PMU-praktik i Tanzania

Hemgrupper
Vår församling har ett flertal mindre grupper som möts i hemmen någon veckodag till gemenskap, omsorg, bön och bibelstudium. Är du intresserad av att finnas med i någon av våra hemgrupper, hör av dig till oss!

Dagledigträffar 
Vi träffas på 
onsdagar kl 10.30-12.00
Bibelläsning och samtal står på programmet, och så fikar vi och umgås med varandra.
Vårterminen startar onsdagen den 14 januari

Några datum att notera: 
4 mars: "Möten i naturen" - Lennart Nyborg
18 mars: "Vi besteg Ararats berg och skymtade                        Noas  ark" - Per-Ove Åhs                                                Sång av Jan Arvidsson
22 april:  "Sångarfursten Einar Ekberg" -
                  Hans Trädgård berättar

Betakurs
Vi fortsättter under vårterminen med en
"Betakurs" tillsammans med Missionsförsamlingen i Mölnlycke. 
Vill du ha mer information, hör av dej till oss i Pingstkyrkan

Söndagsskola
De söndagar vi har gudstjänst kl 11, är det också samlingar för barnen.
Vi har två grupper i söndagsskolan, en för 3-5-åringar och en för dem som är 6 år och uppåt.
Barnen får lära sig om Bibelns berättelser, leka, pyssla och ha kul tillsammans.   

HIMLAKUL
Möte för barn -
Lördag 25 april kl 16.30
Mer info kommer!

Kontakt

PINGSTKYRKAN MÖLNLYCKE
Ekdalavägen 4, 435 31 Mölnlycke
Tel: 031 338 03 00


Ordf. Elisabeth Johansson tel 031 88 20 72 

Kalender

Torsdag 2 april kl 19.00
Getsemanestund med nattvard
Gert Högberg från Equmeniakyrkan Mölnlycke talar.
Amadeus Ringbäck leder samlingen

Söndag 5 april  kl 11.00
Påskdagsgudstjänst
Predikan: Amadeus Ringbäck
Sång och musik: PkM-teamet
Elisabeth Johansson leder gudstjänsten
Söndagsskola. Barnen medverkar med sång
i gudstjänsten

Söndag 12 april kl 11.00
Gudstjänst 
Predikan: Amadeus Ringbäck

Söndag 19 april kl 18.00
Bön och lovsångskväll

Söndag 26 april kl 11.00
Gudstjänst
Predikan: Amadeus RIngbäck