Masalit

Sudan,   Chad

flagga-sudanflagga-chad

 

 


Folkmängd:
Grupperna:ca 270 000
Kristna: Ett fåtal
Huvudstad:
Språk:
Statsskick:
Analfabetism:
Radiosändn.:?

MASALIT – folk i västra Sudan och östra Chad

karta-Masalit-Chad-Sudan

 

 

 

 

 

 

 

Masalit är en jordbrukande folkgrupp, som bor dels (liksom Fur-folket) i Jebel Marra-massivet i den centrala delen av Darfur-provinsen i västra Sudan, dels över gränsen i väster in i Chad. Dessutom finns en del av Masalit längre norrut, i norra Darfur.
En närbesläktad stam, Massalat, som har seder och traditioner liknande dem som finns hos Masalit, bor i södra Darfur och i södra delen av östra Chad. Tillsammans utgör de båda stammarna omkring 270 000 människor, varav Masalit i de två länderna omfattar omkr. 230 000. (I fortsättningen betecknas här båda som ”Masalit”)

Masalit-kvinnor-barn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En egenhet hos Masalit (som de har gemensamt med Fur-folket) är att man och hustru har separat ekonomi även efter bröllopet. Men det hindrar inte att de samarbetar i fråga om arbete och barnuppfostran. Polygami är tillåtet, och de flesta männen har två fruar, ibland fler. Tyvärr är skilsmässor vanliga i folket.
Masalit började omvända sig till islam under 1600-talet, och i dag är folket muslimskt. Masalit blir mer och mer ortodoxa i sin muslimska tro (enligt sunni-islam). Islamiska lagar dominerar såväl deras politiska och sociala liv som deras värderingar. I dag avstår de flesta i Masalit-folket från alkohol, de ber fem gånger om dagen och söker religiös rådgivning i vissa viktiga ärenden.
En majoritet av Masalit har inte hört en klar presentation av evangeliet. Delvis beror detta på den geografiska isolering som funnits i synnerhet i Darfur-området, dit de sudanesiska myndigheterna inte gett tillträde för människor utifrån, förrän världsopinionen under de senaste åren fått ögonen på svält- och våldkatastrofen i området.
En gammal konflikt har funnits mellan nomadiska stammar och bofasta, som tvistat om de få betesmarker som finns i det torra området. Denna konflikt har under några år utnyttjats på ett grymt sätt av centralregimen i Sudan. Den har understött angreppen från arabiska stammar och arabisk milis på alla icke-arabiska stammar, vare sig dessa icke-araber varit bofasta, som Fur och Masalit, eller nomader, som Zaghawa.

Masalit-waterhole

 

 

 

 

 

 

 

 


På sitt eget språk kan Masalit inte läsa några bibeldelar, och inte lyssna till kristna radioutsändningar eller till det som talas i den s.k. Jesus-filmen. Däremot finns bandinspelningar där evangeliet presenteras på masalit, deras språk.
Det finns missionsorganisationer som riktar sitt arbete till Masalit i Chad, men såvitt man vet når ingen organisation ännu till Masalit i Darfur, där de flesta av detta folk finns, c:a 185 000. Ändå räknar man med att denna folkgrupp i Sudan har några få personer, färre än 20, som är kristna. Troligen har i det fallet personlig påverkan s.a.s. gått över gränsen från det västra grannlandet.
(Som jämförelse kan nämnas att man inte känner till några kristna alls i Fur och Zaghawa.)


Förutom åt jordbruk, t.ex. odling av hirs, ägnar sig Masalit-folket åt boskapsskötsel. Som transportdjur används nu i allt större utsträckning kameler i stället för åsnor, som tidigare användes vid transporter.
Om Masalit får leva i fred, bor de i konformade hyddor med väggar och tak gjorda av mattor av gräs. Dessa hålls uppe av pålar och stolpar. Husen ligger i områden som utåt avgränsas genom stängsel av hirsstjälkar.
massalit-woman