Kham

Kina

flagga-kina

 

Folkmängd:
Gruppen:
ca 1,5 milj.
Kristna:
under 1 %
Huvudstad:
Språk:
kham o tibetanska
Statsskick:
Analfabetism:
Radiosändn.:

KHAM – tibetanskt folk i Kina.

 
De tibetanska folkens hemvist är de östra två tredjedelarna av det väldiga Himalayamassivet. Förutom Xizang, ”den autonoma provinsen Tibet” i Kina, omfattar det tibetanska högbergsområdet också stora delar av andra kinesiska provinser, särskilt Sichuan, Xizangs grannprovins i öster, och Qinghai, grannprovins i norr.
Karta-KHAM-Kina-

 

 

 

 

 

 

 


Ett av de de två viktigaste tibetanska folken är KHAM, som i sin tur har tre huvudgrupper. Den största och viktigaste av dessa grupper är ÖSTRA KHAM, som omfattar c:a 1.270 000 människor. Dess hemområde är östra delen av Xizang (”Tibet”) och västra delen av Sichuan. De andra två är VÄSTRA KHAM, som utgör c:a 209 000 och helt och hållet bor i Xizang, och NORRA KHAM, c:a 132 000 som bor i södra delen av provinsen Qinghai och något litet in i nordöstra Xizang.
Genom tiderna har Kham gjort sig känt som ett frihetsälskande folk, men också ett krigiskt folk. Därför har det inte varit förvånande att Kham-medlemmar varit med bland dem som mest intensivt kämpat i upproren som gjorts mot kineserna under decennierna efter den kinesiska ockupationen 1950. Särskilt skedde detta i den revolt som Kham i Lhasa organiserade 1959, då tibetanerna stred med förtvivlans mod och religiös glöd. Dessutom utfördes gerillaattacker från nepalesiskt territorium på 1960-talet.

Kham-ost-man-Kina
Men det är kanske nödvändigt att vara något av en krigare för att kunna uthärda den hårda levnad som Kham tvingas till. De flesta av dem är halvnomader som praktiskt taget ständigt driver omkring sina hjordar av jakar, annan nötboskap, getter och får till nya betesmarker. När klimatet är särskilt besvärligt, speciellt under hårda vintrar, kan de trots sin och djurens förmåga att överleva möta svårigheter som är omöjliga att bemästra. Det hände t.ex. 1996, då ovanligt bistra vinterstormar drabbade särskilt Norra Kham. Tiotusentals av deras jakar, som för dem är ett livsviktigt djur, frös till döds, och likaså andra djur. Och dessutom hundratals människor.

Kham-vast-kv-Kina
Kham har också en familjestruktur som nog skördar sina offer. De har en socialt accepterad polyandri, vilket i sin mildaste form tar sig uttryck i att flera bröder har en gemensam kvinna. Men den tycks kunna tänjas till att andra män än sådana som är bröder med varandra kan på samma sätt ”dela” på en kvinna. Och därifrån har steget inte varit långt till lösligare sexualliv. (Därför är det inte förvånande att undersökningar redan 1950 redovisade att omkr. 40 % av de jordbrukande i folket och omkr.50 % av nomaderna hade veneriska sjukdomar.)
Den religion som Kham omfattar är buddhism, men en buddhism som avlägsnat sig långt från den ursprungliga. Det är en speciell form av den s.k. Mahayana (”Stora vagnen”), som redan avlägsnat sig från Buddhas lära genom att föra in bl.a. många himlar och gudar, och bodhisattvor, övernaturliga varelser som av medlidande s.a.s. stannat i sin sista inkarnation före nirvana.
Men den tibetanska buddhismen anknyter också till den gamla animistiska och shamanistiska Bon-religionen, och till s.k. tantrisk hinduism, som bl.a. präglas av magiska ritualer och sexuella inslag i kulten av guden Shiva. Många hemliga riter finns i denna religionsvariant.
Lamaism är en term som används för att beteckna den tibetanska buddhismen, eftersom tibetanernas präster kallas lamor. Särskilt de främsta bland dem anses vara reinkarnationer av högt utvecklade varelser. I alldeles särskild grad anses detta gälla toppskiktet bland prästerna. Den främste kallas Dalai Lama. Utmärkande för den tibetanska buddhismen är att hela samhällsstrukturen är uppbyggd kring religionen. Dalai Lama är alltså både en religiös hög funktionär och en politisk ledare. När den nuvarande Dalai Lama och hans medarbetare flydde till Indien 1959, sedan kineserna slagit ned den stora revolten, miste det tibetanska samhället alltså sin prästkung.


Andelen kristna är minst i Norra Kham (0 %). I Västra Kham är andelen 0,01 % (evangeliskt kristna: 0 %). I Östra Kham är andelen något större (0,1 % kristna, 0,03 % evang. kr.), men antalet ändå inte särskilt stort, eftersom Östra Kham är en mycket större grupp än de andra.

Det finns en tibetansk bibelöversättning sedan 1948, men dess ordförråd tycks inte vara relevant för alla tibetanska dialekter. Därför behöver insatser göras för att få fram ytterligare översättningar till tibetanska dialekter.
Bed att de planer som finns på bibelöversättningar som riktar sig till vuxna eller till barn skall kunna förverkligas.
Bed att också den existerande tibetanska bibeln skall kunna användas.
Den s.k. Jesusfilmen finns på kham-språket. Bed att tillfällen öppnas så att den kan visas.
Bed att de makter som håller tibetanerna fångna skall brytas genom den Helige Ande.
Bed att deras hjärtan öppnas för evangeliet.