Guajiro

 GUAJIRO – indianfolk i Colombia

flagga-Columbia

 

 

 

 

 

 

Folkmängd: 135000
Kristna: ca 1200
Språk: Arawak
Analfabetism: 1-15 %
Radiosändn.: Inga

 

Colombia är ett av världens våldsammaste länder.

 

karta-GUAJIRO-WAYUU-COLOMBIAkarta-GUAJIRO-WAYUU-Venezuela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Och då skall vi ha klart för oss att det har varit ännu värre i landet, innan en förbättrad situation kom genom den nya grundlagen 1991, och genom märkliga förvandlingar som skedde i några städer under första hälften av 90-talet, som svar på intensiv bön. (T.ex när narkotikakartellernas makt bröts i städerna Cali och Medillin.) Men fortfarande mördas mellan 65 och 75 personer varje dag i landet. Och kristna ledare utsätts för hot om mord och kidnappning- hot som ibland förverkligas. Redan detta ger anledning att komma ihåg landet i förbön

 

.GUAJIRO-WAYUU-2man-horses

 

 

 

 

 

En kategori människor som genom århundraden fått känna på övergrepp är indianstammarna i landet, som sedan länge trängts samman i enklaver som spritts över landet. Men de har fått råg i ryggen och slutit sig samman och kunnat få del av större social rättvisa genom att stödja sig på den nya grundlagen. Där har Guajiro-folket gjort något som varit originellt bland Colombias indianer: de har i århundraden fött upp europeisk boskap (,redan vid mitten av 500-talet e.Kr.). De har också brutit salt och gips för försäljning.

(Och andra indianfolks vana att tugga kokablad gav sedan på 1980-talet samvetslösa "industrimän" impulsen att "förädla" kokablad till kokain, och att exportera kokain till U.S.A. och Europa.)Detta folk har delvis nåtts av evangelium. Och det är intressant att konstatera att procenttalet för antalet kristna i folket sammanfaller med antalet evangeliskt kristna (enligt internetplatsen www.joshuaproject.net): c:a 1 %. Antalet evangeliskt kristna är (c:a) 1170.

 

På sitt eget språk, (indianspråket) arawak, har de varken hela Bibeln eller hela Nya Testamentet, men sedan 1944 har de delar av Bibeln översatta.

Ingen kristen radioutsändning sker på deras språk, vilket kanske delvis kompenseras av att många, kanske de flesta av dem, förstår spanska. Men man kan säkert utgå från att åtskilliga av dem bara förstår sitt eget språk. Däremot har på arawak producerats bandinspelningar som presenterar evangeliet.

 

Men de har också fått vara med om och frestats av att amerikanska hippies började plantera marijuana på Guajira-halvön (- starten till att Colombia på 1970-talet blev den största exportören av marijuana till U.S.A.)

GUAJIRO-man

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUAJIRO-WAYUU-Colombia-Venezuela-girl

GUAJIRO_kvinna

 

Låt oss be om att antalet växer av troende i Guajiro-folket! Låt oss be att detta också får till resultat att evangeliet - i en tid då indianstammarna har mer och mer slutit samman för att tillvarata sina intressen – lättare når in till de 25 - 35 indianstammar som ännu är stängda för evangelister (enligt Johnstone-Mandryk, Operation World), men som måste nås av evangeliet!

Denna månad lyfter vi särskilt fram det största indianfolket i Colombia, Guajiro. Det omfattar c.a 135.000 människor och bor på den stora halvön som sticker ut i Karibiska havet i norr, halvön (som har nästan samma namn som folket,) Guajira. (Den halvön är ett ganska torrt lågland som påfallande skiljer sig såväl från andra naturtyper i landet: Andernas tre bergskedjor, floddalarna och regnskogsområdet i öster.)